1.000 nye fællesskaber og en fælles indsats mod ensomhed under covid-19

06-11-2020

Et bredt flertal af Folketingets partier har fordelt 50 mio. kr. i ensomhedsaftale. Pengene skal bl.a. gå til nye fællesskaber for ensomme voksne og ældre og til at få selvisolerede ind i fællesskaber.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet har indgået aftale om en akut indsats mod ensomhed og isolation gennem en lang vinter for de mest udsatte grupper i samfundet.

Indsatsen skal bygge oven på de mange aktiviteter, der allerede er i gang i kommunerne og foreningslivet.

Aftalen betyder, at 50 mio. kr. bliver fordelt til indsatser under tre overordnede temaer:

  • 10 mio. kr. til 1.000 nye fællesskaber via en strakspulje målrettet aktører i foreningslivet. Formålet er at skabe aktiviteter til voksne over 21 år og ældre, der mærker konsekvenserne af pandemien i form af ensomhed. Aktiviteterne kan fx foregå digitalt eller udendørs.
  • 20 mio. kr. til at få selvisolerede borgere med ind i nye fællesskaber fra foreningslivet. Heraf tildeles de 15 mio. kr. til BL, Danmarks Almene Boliger, der skal kanalisere midlerne videre til lokale indsatser i boligforeningerne. Indsatserne skal ske i samarbejde med det lokale foreningsliv. 5 mio. kr. går til at videreudvikle model og kapacitet for Social Drive Out, som KFUM’s Sociale Arbejde står bag, til at hjælpe isolerede borgere i landdistrikterne til at bryde isolationen og blive en del af foreningslivet.
  • 20 mio. kr. går til indsatser under de fire covid-19-partnerskaber for hhv. udsatte børn og unge, udsatte voksne, mennesker med handicap og ældre. For at få pengene hurtigt ud at virke går 16 mio. kr. direkte til 14 organisationer på social-, kultur- og ældreområderne, så de kan skabe projekter i Danmark med fokus på borgeren. 2 mio. kr. går til, at facilitatorerne for de fire covid-19-partnerskaber kan fortsætte facilitatorrollen i 2021. Røde Kors får 1,5 mio. kr. til en oplysningskampagne om bekæmpelse af ensomhed, og Børns Vilkår får 0,5 mio. kr. til særligt målrettet oplysningsindsats til at bekæmpe ensomhed via Børnetelefonen.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Vi skal beskytte vores samfund og de mest sårbare borgere mod coronasmitten. Men vi skal også beskytte mod ensomhed og isolation. Med aftalen om de 50 mio. kr. skal vi sikre nye måder at være sammen, på afstand. Vi skal også skabe nye veje til at få dem, der sidder mest alene, ind i de stærke fællesskaber, som forenings-Danmark tilbyder over hele landet.”

- Astrid Krag

Kulturminister Joy Mogensen siger:

50 millioner kommer nu ud og skal være med til at bekæmpe ensomhed i vintermånederne. Kulturen spiller en vigtig rolle for den kamp og for vores mentale sundhed. For kulturens fællesskaber kan være med til at lyse op og give os håb.”

- Joy Mogensen

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke siger:

Desværre har covid-19 været en hård prøvelse for mange af vores ældre medborgere. Det er derfor vigtigt, at vi med strakspuljen understøtter aktiviteter og initiativer, der skal sikre bedre trivsel, herunder forebygge ensomhed. Ældreorganisationer får direkte støtte til at skabe projekter målrettet ældre, ligesom ensomhedspartnerskabet på ældreområdet bliver forlænget. Jeg håber, at de initiativer, der bliver sat i værk, for alvor vil gøre en forskel for sårbare ældre.”

- Magnus Heunicke

Venstres socialordfører Marie Bjerre siger:

I Venstre er vi glade for at være med til at afsætte en pulje til bekæmpelse af ensomhed. Coronarestriktionerne har haft en omfattende indgriben i vores sociale liv, og vi ved, det har ramt særligt udsatte grupper og børn og unge hårdt. Med en anden bølge af corona og nye restriktioner er det derfor også nødvendigt at tage udfordringerne med ensomhed mere alvorligt.”

- Marie Bjerre

Dansk Folkepartis socialordfører Karina Adsbøl siger:

DF har længe ønsket en national tværfaglig ensomhedsstrategi til at bekæmpe ensomhed for unge som ældre. Denne aftale er et skridt i den rigtige retning.”

- Karina Adsbøl

Socialistisk Folkepartis kultur- og handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk siger:

Social isolation og ensomhed er noget, alt for mange mennesker har måttet leve med under den lange periode med corona. Det er utroligt skadeligt, når man pludselig mister mulighed for at være sammen familie og venner eller for at komme i klubben. De 50 millioner kroner skal gå til de mennesker og sikre, at de ikke bare skal sidde og kigge på hjemmets fire vægge alene. Her skaber vi mulighed for mindre fællesskaber samt mulighed for kulturoplevelser i nye former. Med en jul, der står for døren, giver det endnu mere anledning til, at vi får givet de særligt sårbare en ekstra udstrakt hånd.”

- Charlotte Broman Mølbæk

Det Konservative Folkepartis social- og handicapordfører Brigitte Klintskov Jerkel siger:

Det glæder mig, at vi nu afsætter midler til at iværksætte initiativer mod ensomhed for udsatte og sårbare børn, unge, voksne, ældre og mennesker med handicap, så de kan deltage i fællesskaber, som de ellers ikke deltager i. I denne tid må vi desværre indstille os på at skulle leve anderledes, end vi har været vant til. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi i denne omskiftelige tid ikke glemmer de udsattes mentale sundhed."

- Brigitte Klintskov Jerkel

Alternativets politiske ordfører Torsten Gejl siger:

Vi gør nu en 50 millioner kroners indsats for at ensomhed kan blive til tosomhed og fællesskaber for de mange mennesker, hvis skrøbelige sociale netværk smuldrer under coronakrisen. Vi har allesammen brug for nogen at være sammen med.”

- Torsten Gejl

Socialdemokratiets ældreordfører og medlem af Social- og Indenrigsudvalget Birgitte Vind siger:

Under coronakrisen skal vi huske dem, som ikke er i stærke fællesskaber og har få sociale relationer. Mennesker der er ekstra udsatte for at blive ensomme, når mange sociale aktiviteter sættes på pause. Det kan eksempelvis være tidligere anbragte unge, der ikke har familier, eller ældre mennesker, som er bekymrede for at forlade deres hjem. Nu får en række foreninger mulighed for at række hånden ud til de mennesker, der er særligt udsatte for at opleve ensomhed.”

- Birgitte Vind

Fakta

Disse 14 organisationer får direkte tildelte midler til projekter i samarbejde med partnerskaber:

Udsatte børn og unge

  • Der afsættes 2 mio. kr. til DGI og DIF i fællesskab, 1 mio. kr. til Kirkens Korshær og 1 mio. kr. til Red Barnet, som i samarbejde med en eller flere andre deltagere i partnerskabet skal iværksætte aktiviteter, som modvirker ensomhed blandt udsatte børn og unge.

Udsatte voksne

  • Der afsættes 1 mio. kr. til SAND, 1 mio. kr. til SIND, 1 mio. kr. til Blå Kors og 1 mio. kr. til Røde Kors.

Mennesker med handicap

  • Der afsættes 3 mio. kr. til Danske Handicaporganisationer, som de kan fordele til deres medlemsorganisationer med henblik på at iværksætte initiativer mod ensomhed.
  • Der afsættes 1 mio. kr. til ULF til at fortsætte deres igangværende ensomhedsprojekt i 2021.

Ældre

  • Der afsættes 4 mio. kr. til ligelig fordeling mellem Ældre Sagen, Røde Kors, Landsorganisationen OK-klubberne i Danmark, Faglige Seniorer og Danske Seniorer.

Note: Navnet på organisationen bag Social Drive Out er rettet. 

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16 (modtager ikke sms)

Sundheds- og Ældreministeriets pressetelefon: 21 32 47 27 (modtager ikke sms)