18 mio. kr. til at forbedre livskvaliteten for pårørende til mennesker med demens under COVID-19

16-11-2020

76 frivillige foreninger og organisationer får ca. 18 mio. kr. til at iværksætte aflastende aktiviteter, der kan bidrage til at give pårørende til mennesker med demens et tiltrængt pusterum og forbedre den pårørendes livskvalitet under COVID-19.

Udmøntningen sker på baggrund af et genopslag af puljen på i alt 29,5 mio. kr., da det ikke var muligt at udmønte alle midlerne efter første ansøgningsrunde.

Puljen er en del af en aftale regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UFG) indgik i foråret om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19. Midlerne skal understøtte en ekstraordinær indsats fra frivillige foreninger og organisationer for at mindske de udfordringer, som mennesker med demens og deres pårørende står over for.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Mange pårørende har periodevis under covid-19 måttet undvære aflastning. De har derfor ydet en ekstra stor omsorgsindsats for deres kære, som er særligt sårbare i denne tid på grund af corona-situationen. Det kan betyde mindre tid til arbejdet, familien og fritidsaktiviteter. Derfor vigtigt, at de får et tiltrængt pusterum i dagligdagen.

Puljen skal ses som et supplement til kommunernes opgave efter serviceloven med at sørge for tilbud om aflastning af pårørende, der passer et menneske med bl.a. demens.

Se oversigt over ansøgere, der har modtaget midler.

 

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet