Coronatiltag forlænges indtil 13. december

20-11-2020

Tiltag, som er indført for at begrænse smitte med COVID-19, forlænges til og med den 13. december 2020. Det sociale område er dog fortsat i videst muligt omfang undtaget fra generelle restriktioner.

Regeringen har efter sundhedsmyndighedernes anbefaling forlænget de nationale tiltag, som skal begrænse smitte med COVID-19. Det betyder, at f.eks. forsamlingsforbuddet fortsat gælder, og at man ikke må forsamles mere end 10 personer til arrangementer, begivenheder og lignende.

Sociale tilbud efter serviceloven er dog i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer. Dette gælder både visiterede tilbud som f.eks. bosteder for børn og unge samt personer med handicap og ikke-visiterede tilbud som f.eks. væresteder for hjemløse.

Det afgørende i den forbindelse er, at de normale aktiviteter, der foregår på sociale tilbud, som udgangspunkt ikke vil have karakter af et arrangement, begivenhed eller lignende, da kun arrangementer, begivenheder og lignende er omfattet af forsamlingsforbuddet.

Men hvis et socialt tilbud f.eks. afholder et egentligt arrangement på eller uden for tilbuddets arealer eller tager på udflugt eller lignende, vil disse aktiviteter m.v. være omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

På socialområdet betyder forlængelsen også, at sociale tilbud i en lang række kommuner fortsat er underlagt besøgsforbud eller besøgsrestriktioner. Lige nu er der indført besøgsrestriktioner i 41 kommuner, mens 22 kommuner er underlagt besøgsforbud. Restriktionerne og forbuddet gælder dog kun for tilbud, hvor der er beboere eller brugere i risikogruppen.

Og selvom der er besøgsrestriktioner eller besøgsforbud, er der fortsat mulighed for at få besøg i kritiske situationer, og en beboer kan få udpeget 1-2 faste besøgspersoner. Som noget nyt har ledelsen på det enkelte tilbud mulighed for at indrette besøgsrum, hvor de faste udpegede besøgspersoner kan komme, så disse besøg kan afvikles indendørs.

Se listen over besøgsforbud eller -restriktioner

Desuden forlænges påbuddet om, at alle medarbejdere, pårørende og andre besøgende på sociale tilbud skal bære visir eller mundbind i lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Dette gælder dog ligeledes kun for sociale tilbud, hvor der er beboere eller brugere i risikogruppen. Og påbuddet gælder ikke for beboere og brugere og gælder heller ikke på beboerens eget værelse/bolig.

Også en national anbefaling om, at arbejdsgivere så vidt muligt bør sende sine medarbejdere hjem for at arbejde er forlænget. Dog er socialområdet en kritisk funktion, og derfor skal sociale tilbud som f.eks. krisecentre, herberger og botilbud fortsat holdes åbne.

De nuværende restriktioner stod til at udløbe søndag.

Læs svar på ofte stillede spørgsmål på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60

Faglige spørgsmål kan rettes til specialkonsulent, Brian Gresell Nørgaard, tlf.: 41 85 13 40