Evalueringen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis er nu klar

30-11-2020

Den fireårige forsøgsordning med medicinsk cannabis løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. Sundheds- og Ældreministeriet er nu klar med en evaluering af forsøgsordningen. Konklusionen er, at der er etableret en forsvarlig ramme for brugen af medicinsk cannabis, men at der samtidig er en række udfordringer.

Evalueringen for den fireårige forsøgsordning med medicinsk cannabis bliver nu offentliggjort. Evalueringen viser overordnet, at ordningen har opfyldt formålet med at etablere en forsvarlig ramme for brug af medicinsk cannabis, men at der er en række udfordringer. Begrænset viden om effekt og sikkerhed af medicinsk cannabis gør, at mange læger er tilbageholdende med at ordinere medicinsk cannabis til patienter. Dertil kommer, at der fortsat kun er få produkter tilgængelig på markedet. Evalueringens resultater viser, at ordningen stadig er i opstartsfasen.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Det er vigtigt, at vi bruger viden fra evalueringen til at få skabt en sikker ordning for borgerne, såfremt forsøgsordningen videreføres efter 2021. Jeg vil primo 2021 indkalde Folketingets partier til forhandlinger, så vi forhåbentlig kan få landet en bred politisk aftale om de fremtidige rammer for forsøgsordningen med medicinsk cannabis - herunder om forsøgsordningen skal forlænges eller eventuelt gøres permanent, samt om der ved en videreførelse af ordningen skal foretages justeringer.

Læs Evalueringen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis
Bemærk: På side 60 i evalueringen er indsat en illustration over virksomheder med tilladelser inden for forsøgsordningen. Illustrationen er beklageligvis fejlbehæftet, da den ikke indeholder samtlige virksomheder, som havde de pågældende tilladelser inden for evalueringens data lock point den 30. juni 2020.
Den berigtigede illustration kan ses her.  

Evalueringen er udarbejdet af Sundheds- og Ældreministeriet med bidrag fra ministeriets underliggende styrelser og relevante ministerier og myndigheder. I evalueringen indgår derudover input fra patientforeninger, lægefaglige selskaber, apoteker, grossister og cannabisbranchen. Evalueringen indeholder data fra forsøgsordningens første 2,5 år.

Frem mod de politiske forhandlinger vil Lægemiddelstyrelsen indgå i en dialog med relevante interessenter på baggrund af evalueringen.

Evalueringen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis