Ny direktør til Socialstyrelsen

11-11-2020

Ellen Klarskov Lauritzen ansættes som ny direktør.

Ellen Klarskov Lauritzen ansættes som ny direktør i Socialstyrelsen. Ellen Klarskov Lauritzen er 47 år, uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet og har siden 2016 været afdelingschef for Analyse og Datastrategi i Social- og Indenrigsministeriet (tidligere Børne- og Socialministeriet).

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Socialpolitik skal ikke føres i blinde, og her udgør Socialstyrelsens rådgivning og samarbejde med kommunerne samt andre aktører en afgørende forudsætning for, at vi kan lykkes på socialområdet. Det er grundlæggende for hele den investeringstankegang på socialområdet, som er vejen frem for at udnytte ressourcerne bedre. Her har Socialstyrelsen en hovedrolle med at udvikle og implementere de indsatser, der virker i et langsigtet perspektiv – og i sidste ende skaber bedre liv for mennesker med behov for hjælp.

Ellen Klarskov Lauritzen har en god kombination af erfaring med det socialpolitiske område samt en data- og analysedrevet tilgang til politikudvikling og implementering. Hun har indsigt i de velfærdspolitiske udfordringer og ved, hvad der skal til for at skabe viden om socialfaglige problemstillinger. Jeg ser meget frem til at fortsætte vores samarbejde.”

- Astrid Krag

Ellen Klarskov Lauritzen siger:

”Vi ved langt mere om socialområdet i dag, end vi gjorde for blot få år siden. Og vi går langt mere systematisk og vidensbaseret til værks, når vi udvikler og udbreder sociale indsatser. Den positive udvikling har Socialstyrelsen haft en meget aktiv og central rolle i. Og den vidensbaserede tilgang bliver afgørende for mig at holde fast i.

Jeg glæder mig til – sammen med styrelsens mange dedikerede medarbejdere og samarbejdspartnere – at tage fat på de mange store og spændende opgaver, der ligger på Socialstyrelsens bord i den kommende tid. Og hvor Socialstyrelsens fornemste opgave fortsat bliver at sikre, at de politiske beslutninger, der træffes, og den nye viden, vi opbygger, bliver kvalificeret omsat til en indsats i praksis, der rent faktisk gør en konkret forskel for det enkelte udsatte menneske.”

- Ellen Klarskov Lauritzen

Ellen Klarskov Lauritzen tiltræder stillingen den 16. november 2020. Hun tager over efter Birgitte Anker, der pr. 1. oktober 2020 valgte at skifte direktørposten ud med stillingen som rigsstatistiker i Danmarks Statistik.

Yderligere oplysninger

Social-og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)