Smittestop-appen og COVIDmeter sendes i udbud

20-11-2020

Smittestop-appen er hentet mere end 1,8 mio. gange, og data viser, at appen har været med til at bremse smittekæder i Danmark.

Over 21.000 har booket test, fordi de har fået besked om smitterisiko fra appen, og ud af dem er 143 testet positiv. De faktiske tal for udsendte beskeder fra appen forventes at være højere, idet svarprocenten på spørgeskemaundersøgelsen på coronaprover.dk er ca. 50 pct., og borgere der testes ved mobile testenheder ikke svarer på spørgeskemaet. Derudover er de ca. 50.000 personer, der hver uge svarer på spørgsmål om bl.a. symptomer i den digitale spørgeskemaløsning COVIDmeter, med til at give Statens Serum Institut vigtig viden om udbredelsen af COVID-19 i samfundet og viden om sygdommen.

Digitaliseringsstyrelsen indgik i foråret 2020 en kontrakt med Netcompany om udvikling og drift af COVIDmeter og smittestop-appen. Kontrakten udløber den 31. december 2020, men kan forlænges i tre måneder. Idet der i 2021 forventes at være smitte med COVID-19 i samfundet, vil det fortsat være relevant at have smittestop-appen og COVIDmeter som en del af myndighedernes COVID-indsats, og derfor er der brug for at sikre kontraktlig understøttelse af løsningerne i 2021.

Den nuværende kontrakt med Netcompany forlænges frem til den 31. marts 2021, mens der gennemføres et udbud af løsningerne. I den forbindelse overgår kontrakt- og systemansvar fra Digitaliseringsstyrelsen til Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsdatastyrelsen udsender snarest forhåndsmeddelelse til leverandører på markedet om, at videreudvikling, vedligehold og drift af smittestop-appen sendes i et EU-udbud med forventet offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen den 22. december 2020 med frist for afgivelse af tilbud ultimo januar 2021. I forhåndsmeddelelsen inviteres interesserede leverandører til et informationsmøde forud for udsendelse af udbudsbekendtgørelsen.

Som en del af udbuddet bliver der stillet krav om, at kildekoden til appen skal gøres offentligt tilgængelig. Det skal bemærkes, at Norge i samarbejde med Netcompany og Danmark netop har offentliggjort den kommende norske smitteopsporings-app, som er baseret på den danske app, som opensource.

Afløftning af udbudspligten for COVIDmeter vil ske ved brug af SKI-aftaler.

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet