Sundheds- og Ældreministeriet har ansat Henrik Ullum som direktør for Statens Serum Institut

06-11-2020

Det er en stærk faglig profil med indgående kendskab til sundhedsvæsenet, der stiller sig i spidsen for Statens Serum Institut den 1. december 2020.

Henrik Ullum er uddannet læge fra Københavns Universitet og har lang erfaring fra både sundhedsvæsenet og forskningsverdenen og kommer aktuelt fra en stilling som professor ved Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet, hvor han senest har haft det regionale ansvar for al virologisk testning, biobanksopbygning og donormedicin. Henrik har en bred forskererfaring med infektioner, immunologi, epidemiologi og genetik. Henrik Ullum har ledelseserfaring fra både den kliniske verden, forskningen og det fagpolitiske – senest som formand for De Lægevidenskabelige Selskaber siden 2015.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger:

Statens Serum Institut er helt central for vores aktuelle håndtering af COVID-19 men også andre smitsomme sygdomme. Opgaver, der er vigtige for det danske samfund. Henrik Ullum er en stærk forskningsmæssig, klinisk og ledelsesmæssig profil og han vil som direktør kunne drive og videreudvikle Statens Serum Institut.

Henrik Ullum tiltræder stillingen som direktør for Statens Serum Institut den 1. december 2020.

Jeg glæder mig til at stå i spidsen for et enestående hold af eksperter i kampen mod COVID-19 og andre smitsomme og ikke smitsomme sygdomme. Statens Serum Institut har siden etableringen i 1902 været helt central i vores lands bekæmpelse af infektioner og instituttet har fantastiske kompetencer inden for diagnostik, sygdomsovervågning, vaccineudvikling, biobanker og forskning. Midt i orkanens øje under den aktuelle COVID-19 epidemi håber jeg at kunne bidrage med samarbejde og strategisk udvikling.

Statens Serum Institut er en del af Sundheds- og Ældreministeriet. Instituttets mål er at styrke sundheden gennem sygdomskontrol og forskning. Statens Serum Institut varetager en række centrale beredskabsopgaver, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, biologiske trusler og medfødte sygdomme. Samtidig fungerer SSI som sektorforskningsinstitut, hvilket forpligter SSI til at udføre forskning og udvikling på internationalt niveau inden for SSI’s arbejdsområde.

Om Henrik Ullum

Henrik Ullum er 54 år og uddannet læge fra Københavns Universitet i 1994 og Ph.D samme sted i 1998.

I 2004 uddannet til speciallæge klinisk immunologi. Siden 2006 overlæge ved Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet og siden 2015 professor ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Privat bor Henrik i Hillerød med sin kone og har 4 børn i alderen 17-28 år.

Yderligere oplysninger

Michael Gjølbye Madsen
Pressekonsulent
Statens Serum Institut
Tlf.: 32 68 81 73