Kommuner og regioners adgang til forudbetaling m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 forlænges

26-10-2020

Reglerne er blevet forlænget til den 1. marts 2021 og træder i kraft i dag den 26. oktober.

Bekendtgørelse nr. 327 af 31. marts 2020 om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 indeholder regler om kommuners adgang til forudbetaling m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19.

Reglerne er nu blevet forlænget til den 1. marts 2021 ved ændringsbekendtgørelse nr. 1505 af 23. oktober 2020. Find link til bekendtgørelsen i boksen her på siden. Reglerne er trådt i kraft i dag den 26. oktober 2020.

Social- og Indenrigsministeriet har i dag udsendt et orienteringsbrev til landets kommuner og regioner samt KL og Danske Regioner herom. Se orienteringsbrevet i boksen her på siden, hvor du også finder orienteringsbrev af 1. april 2020 og orienteringsbrev af 22. juni 2020.

Forlængelsen betyder, at kommuner og regioner frem til den 1. marts 2021 har mulighed for dels at forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder, der skal leveres inden den 1. marts 2021, dels at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, i det omfang misligholdelsen er begrundet i covid-19. Ordningen er et af flere initiativer, som regeringen og Folketingets partier har taget for at give virksomheder en økonomisk håndsrækning i covid-19-situationen, også med henblik på at understøtte arbejdspladser.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf. 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)