Ny politisk aftale ophæver 5-års grænse for nedfrysning af æg

18-10-2020

Alle Folketingets partier er blevet enige om at ophæve den nuværende grænse på fem år for nedfrysning af æg i forbindelse med fertilitetsbehandling og sygdom. Det betyder, at kvinders æg fremover vil kunne opbevares nedfrosset indtil kvinden fylder 46 år, hvis de er taget ud i forbindelse med fertilitetsbehandling eller sygdom.

Regeringen har sammen med Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UFG) indgået en aftale om at ophæve loftet på fem år for nedfrysning af æg i forbindelse med fertilitetsbehandling og sygdom.

Ifølge den nuværende lovgivning må befrugtede og ubefrugtede æg opbevares i op til fem år, hvorefter æggene skal destrueres. Det betyder, at kvinder og par i fertilitetsbehandling får destrueret deres sunde og raske æg, kun fordi de har nået grænsen på fem år for opbevaring af æg. Dog kan en læge forlænge opbevaringsperioden i tilfælde af alvorlig sygdom hos kvinden eller partneren.

Med den politiske aftale vil kvinders æg kunne opbevares frem til kvinden fylder 46 år, hvilket også er aldersgrænsen for at modtage fertilitetsbehandling i Danmark. Aftalepartierne har været indstillet på hurtigt at indgå aftale om at ophæve 5-års grænsen for nedfrysning af æg, så en lovændring snart kan blive vedtaget.

Partierne ønsker ikke, at kvinder og par skal gennemgå en unødvendig og krævende proces med hormonstimulation og ægudtagning, hvis der allerede eksisterer nedfrosne æg, der kan benyttes i forsøget på at opnå graviditet.

I den nye aftale fremgår også, at kvinder, der har været ramt af sygdom, ikke skal være begrænset af en opbevaringsperiode på fem år, men selv have mulighed for at beslutte, hvornår de vil gøre brug af deres nedfrosne æg frem til kvinden fylder 46 år.

Sundheds- og Ældreministeriet estimerer, at de årlige omkostninger forbundet med en ophævelse af 5 års-grænsen udgør 2.6 mio. kroner.

Udtalelse fra Det Etiske Råd

Beslutningen om at ophæve opbevaringsloftet på fem år for nedfrysning af æg i forbindelse med fertilitetsbehandling eller sygdom kommer i forlængelse af en udtalelse fra Det Etiske Råd.
Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke opfordrede på baggrund af et borgerforslag Det Etiske Råd til at vurdere de etiske aspekter i forbindelse med en forlængelse af opbevaringsperioden for nedfrysning af æg. D. 29. september kom Det Etiske Råd med en udtalelse om, at det anbefales at udvide opbevaringstiden for nedfrosne æg.

Læs den politiske aftale om ophævelse af 5 års-grænsen for opbevaring af menneskelige æg nedfrosset i forbindelse med fertilitetsbehandling og sygdom her

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet