Nye anbefalinger skal styrke den akutte sundhedsindsats de kommende år

09-10-2020

Mere tryghed og sammenhæng i den akutte behandling fra den første opringning til lægevagt eller 112 til den afsluttende udskrivning.

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort nye anbefalinger for fremtidens indretning af det akutte område. Anbefalingerne skal danne grundlag for planlægningen af den akutte sundhedsindsats i de næste 10 år i både regioner og kommuner. På den måde sikres, at borgerne får den rette hjælp af høj kvalitet, når de bliver ramt af skader eller akut sygdom. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke siger: 

De nye anbefalinger vil udgøre rygraden i vores fremtidige akutindsats i sundhedsvæsenet, og jeg vil gerne takke de mange parter, som har bidraget til dette vigtige arbejde. Et arbejde, der sikrer, at borgere oplever sammenhæng og føler sig trygge, når de har brug for akut og hurtig hjælp.

De nye anbefalinger er rettet mod den akutte indsats i både det almindelige sygehusvæsen og i psykiatrien og på tværs af kommuner og regioner. Derudover vil anbefalingerne indgå i arbejdet med den kommende sundhedsreform. Anbefalingerne er en opfølgning på Sundhedsstyrelsens tidligere anbefalinger på området fra hhv. 2007og 2009. Siden dengang har sundhedsvæsnet gennemgået en stor udvikling blandt andet med flere patienter og store teknologiske fremskridt, hvilket de nye anbefalinger også afspejler.

Anbefalingerne kan ses her: "Rammerne for de næste 10 års organisering af den akutte sundhedsindsats er klar"

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet