Sådan påvirker nye coronarestriktioner socialområdet

23-10-2020

Der indføres skærpede krav om brug af mundbind eller visir på sociale tilbud, men ikke for beboere eller brugere. Det skærpede forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer gælder ikke for sociale tilbud som herberger, kvindekrisecentre, botilbud og væresteder.

Smittetrykket i Danmark vokser, og det betyder at tiltagene mod COVID-19 bliver skærpet. Fredag offentliggjorde statsminister Mette Frederiksen, at der indføres forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer, og at der skal bruges mundbind på alle offentligt tilgængelige steder. Kravet om mundbind gælder også som udgangspunkt på alle sociale tilbud for personale, besøgende og pårørende med mulighed for lokale undtagelser.

Sociale tilbud er derimod ikke som udgangspunkt omfattet af forsamlingsforbuddet. Det betyder, at væresteder, kvindekrisecentre, botilbud, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, varmestuer og herberger fortsat vil kunne have åbent for flere end 10 personer.

Lejre og camps for socialt udsatte børn og unge er undtaget fra forsamlingsforbuddet, men må dog højst have 50 deltagere.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Flere lande omkring os er hårdt ramt af corona og lukker voldsomt ned. Vi skal reagere hurtigt for ikke at ende i samme situation. Samtidig skal vi skærme vores udsatte medborgere mod konsekvenserne af restriktionerne. Derfor har regeringen besluttet, at sociale tilbud ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet. Mennesker med handicap skal fortsat have et hjem på et botilbud, og hjemløse skal fortsat tilbydes et tag over hovedet. Herberger, botilbud, kvindekrisecentre, væresteder og andre sociale aktiviteter er kritisk nødvendige for at samfundets mest sårbare mennesker kan få tilværelsen til at hænge sammen.”

- Astrid Krag

Der indføres sammen med det skærpede forsamlingsforbud et krav om værnemidler på alle offentligt tilgængelige steder. Dette krav betyder samtidig, at pårørende, besøgende og personale som udgangspunkt skal bære mundbind eller visir på herberger, døgntilbud, botilbud, væresteder og andre sociale tilbud. Der vil være mulighed for lokale undtagelser, og beboere og brugere på sociale tilbud skal ikke bære mundbind eller visir.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Pandemien har været særligt hård for de mennesker, som i forvejen er socialt udfordrede. Vi skal beskytte udsatte mennesker mod både smitte og isolation, og jeg vil arbejde tæt sammen med organisationerne på socialområdet om, hvordan vi gør begge dele. Derfor har jeg indkaldt socialområdets organisationer til møde på mandag, hvor vi skal drøfte situationen. Samtidig vil jeg opfordre alle til at være særligt opmærksomme på de mennesker i vores samfund, der har det sværest.”

- Astrid Krag

Bekendtgørelsen om det skærpede forsamlingsforbud og krav om brug af mundbind eller visir træder i kraft torsdag den 29. oktober og gælder resten af 2020.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har fredag aften indkaldt de tre partnerskaber på socialområdet til møde på mandag kl. 08.00 – 09.00 om de skærpede krav. De tre partnerskaber består af følgende organisationer:

  • Partnerskab for udsatte børn og unge:

    Red Barnet, Børns Vilkår, De Anbragtes Vilkår, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Erhverv, KFUM's Sociale Arbejde, Dansk Røde Kors og Ungdommens Røde Kors, Blå Kors, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Mødrehjælpen, Psykiatrifonden og Kirkens Korshær, KL, Danske Regioner, Civilsamfundets Brancheforening, Partnerskabet Bevæg dig for Livet (DGI, DIF), Organisationen af Danske Museer/ Det Nationale Netværk af Skoletjenester og Danmarks Biblioteksforening.
  • Partnerskab for udsatte voksne:

    Rådet for Socialt Udsatte, KFUM's Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Blå Kors, Røde Kors, KFUK's Sociale Arbejde, Frelsens Hær, Hus Forbi, SAND, Landsforeningen af Væresteder, SIND, Folkebevægelsen mod Ensomhed, Danmarks Almene Boliger (BL), Selveje Danmark, KL, Danske Regioner, Partnerskabet Bevæg dig for Livet (DGI, DIF), Dansk Live samt Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS).
  • Partnerskab på handicapområdet:

    Danske Handicaporganisationer, Udviklingshæmmedes Landsforbund, Dansk Røde Kors, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, Landsorganisationen for Sociale Tilbud, Dansk Handicap Idræts-Forbund, Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI, DUF, Folkebevægelsen mod ensomhed, Foreningen af Folkehøjskoler (FFD), Nota (Danmarks Blindebibliotek), KL og Danske Regioner.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)

VISO, hotline under Socialstyrelsen for fagfolk på socialområdet, tlf.: 72 42 40 00