Dansk udlån af respiratorer til Albanien til brug for behandling af COVID-19

22-09-2020

Danmark udlåner 30 respiratorer til Albanien, der for nuværende ikke er behov for i det danske sundhedsberedskab. Respiratorerne kan anvendes til at behandle COVID-19 patienter.

Albanien modtager 30 respiratorer fra Danmark til brug for behandling af COVID-19 patienter i uge 39. Beslutningen om udlånet til Albanien er truffet af den nyetablerede interministerielle taskforce for koordination af civile bidrag i sundhedskrise og sker på baggrund af en konkret vurdering af en række sundhedsfaglige og udenrigspolitiske hensyn. Taskforcen består af Udenrigsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Forsvarsministeriet og en række styrelser. Taskforcens mandat er at sikre, at der sker en hurtig, effektiv og korrekt håndtering af anmodninger fra udlandet om civil bistand.

Respiratorerne er af mærket ChenWei og er fremstillet i overensstemmelse med gældende EU-direktiver (CE mærket). Staten overtog i august 80 respiratorer fra Region Hovedstaden, som der for nuværende ikke er behov for i det danske sundhedsberedskab. Respiratorerne kan dermed udlånes som støtte til andre lande. Udlånet sker i ét år med mulighed for forlængelse, og der er mulighed for at få respiratorerne retur, hvis der skulle blive brug for dem i det danske sundhedsvæsen.

Respiratorerne har de ventilationsformer, der er hensigtsmæssige til behandling af COVID-19 patienter med lungesvigt, og giver mulighed for tilstrækkelig ilttilførsel samt tilfører tilstrækkeligt lufttryk i slutningen af udåndingsfasen, hvilket vurderes afgørende for optimal respiratorbehandling af COVID-19 patienter.

Region Hovedstaden oplyser, at det kræver uddannelse af personalet at bruge denne type respirator, og at det på grund af brugergrænsefladen ikke er hensigtsmæssigt at have denne type respirator som back-up til regionens øvrige intensive respiratorer. Der har pågået en sundhedsfaglig dialog mellem Region Hovedstaden og Albanien, hvor de albanske myndigheder har tilkendegivet at have de rette kompetencer til at betjene respiratorerne. For at sikre den mest hensigtsmæssige overlevering af respiratorerne, er der i forbindelse med overleveringen udsendt en medarbejder fra Beredskabsstyrelsen og en intensivlæge fra Region Hovedstaden. De vil bl.a. bistå med introduktion og vejledning i betjening af respiratorerne, både ved fysisk tilstedeværelse i Albanien samt over videokonference.

Forsvarsministeriet har sammen med Beredskabsstyrelsen arrangeret transporten af respiratorer til Albanien.

Taskforcen arbejder fortsat på at afklare modtagerland til yderligere 50 respiratorer, som Sundheds- og Ældreministeriet har overtaget fra Region Hovedstaden med henblik på udlån til lande med behov for støtte under COVID-19.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet