Kommuner får en hånd til at løfte de fysiske rammer om velfærden

02-09-2020

Social- og indenrigsministeren giver 36 kommuner adgang til at låne, så der kan investeres i de fysiske rammer til fremtidens velfærd.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har givet 36 kommuner mulighed for at låne op til 850 millioner kroner i 2021. Det vil bl.a. gavne skoler, børnehaver og plejehjem, hvor de fysiske rammer også er vigtige for trivslen og kvaliteten i tilbuddene.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

”Der skal være råd til velfærd i hele landet, for Danmark er for lille til store forskelle. I det indgår, at de fysiske rammer for vores kernevelfærd skal følge med. Det skal ske i takt med, at der kommer flere ældre, og befolkningens sammensætning ændrer sig. Med økonomiaftalen for 2021 er der aftalt et ekstraordinært højt anlægsniveau på 21,6 mia. kr. Låneadgangen bidrager til, at kommuner i hele landet kan udnytte muligheden for at få sat ekstra gang i hjulene, også selv om der ikke er højvande i kommunekassen.”

- Astrid Krag

Kommunerne har kunnet søge i alt tre lånepuljer på samlet 850 millioner kroner:

  • 250 millioner kroner målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. Det kan for eksempel være investeringer i velfærd.
  • 200 millioner kroner til ordinære anlægsaktiviteter. Det kan for eksempel være investeringer i nye veje eller ombygning af administrationsbygninger.
  • 400 millioner kroner målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Det kan for eksempel være på folkeskoler og daginstitutioner.

Lånepuljerne er en udløber af Aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Kommunerne må som hovedregel ikke optage lån. Når en kommune får del i en lånepulje, er der tale om en dispensation fra den generelle regel, og det sker på baggrund af nogle objektive kriterier.

I 2020 har der på grund af COVID-19 været ekstraordinært gunstige vilkår for, at kommunerne kunne få dispensation til at låne penge til at investere i anlæg, hvis de satte yderligere aktivitet i gang.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Fuldmægtig Mads Ulrich Matthiessen, maum@sim.dk , tlf. 72 28 25 69