Retningslinjer på socialområdet er opdateret

16-09-2020

Socialstyrelsen har opdateret retningslinjerne, som skal vejlede myndigheder og organisationer på socialområdet i forhold til COVID-19. Retningslinjerne er blandt andet opdateret på baggrund af, at der i en række kommuner er indført midlertidige besøgsrestriktioner på visse sociale tilbud.

Der bliver nu udsendt opdaterede ”retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet”. Retningslinjerne er udarbejdet af Socialstyrelsen og skal hjælpe fagprofessionelle i deres arbejde med at give udsatte børn, unge og voksne en så normal hverdag som muligt under den aktuelle situation i forbindelse med COVID-19.

Opdateringen sker blandt andet på baggrund af, at der i en række kommuner med stigende smittetal er indført generelle midlertidige besøgsrestriktioner på sociale botilbud, som har beboere eller medarbejdere i risikogruppen.

Derudover er retningslinjerne opdateret med aktuelle henvisninger til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19.

Første udgave af retningslinjerne blev udsendt den 15. maj 2020 og blev senest opdateret den 23. juni 2020. Retningslinjerne vil løbende blive opdateret, så de hele tiden kan understøtte myndigheder og sociale tilbud i den aktuelle situation.