Sundhedsstyrelsen offentliggør nye retningslinjer for brug af værnemidler

28-09-2020

Sundhedsstyrelsen har i dag udsendt nye retningslinjer med anbefalinger for brug af værnemidler ift. generel smitteforebyggelse. Inden længe følger en opdatering af retningslinjerne på socialområdet.

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort nye retningslinjer på blandt andet sundheds- og socialområdet. Retningslinjerne indeholder nye anbefalinger til brug af værnemidler som en del af den generelle smitteforebyggelse på botilbud på det specialiserede socialområde og tilbud for socialt udsatte m.m.

Retningslinjerne kommer efter, at statsministeren den 18. september udsendte skærpede krav til brug af værnemidler i det offentlige rum, og beskriver blandt andet anbefalinger for brug af mundbind på sociale tilbud og i sundheds-, ældre- og plejesektoren.

I retningslinjerne anbefales det for eksempel, at personalet på tilbud bruger maske i visse situationer, hvis de ikke kan holde en meters afstand til en beboer og to meters afstand til en beboer i øget risiko. Desuden er der mulighed for at indføre et generelt krav om værnemidler for både personale, beboere og pårørende.

I Sundhedsstyrelsens retningslinjer er der generelle principper for og eksempler på, hvornår et krav om værnemidler er relevant.

På baggrund af retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen vil Socialstyrelsen inden længe udsende opdaterede retningslinjer, som gælder særligt på socialområdet. Retningslinjerne på socialområdet skal hjælpe fagprofessionelle i deres arbejde med at give udsatte børn, unge og voksne en så normal hverdag som muligt i forbindelse med COVID-19.

Læs retningslinjer på bl.a. sundheds- og socialområdet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Få flere informationer om COVID-19 på Coronasmitte.dk

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke SMS)

VISOs socialfaglige hotline under Socialstyrelsen, tlf.: 72 42 40 00