Syv kommuner deler restramme til skatteforhøjelser

10-09-2020

Som en del af udligningsreformen skal en restramme fordeles til kommuner med store tab på både udligningsreform og udløb af overgangsordninger.

Regeringen har sammen med et bredt politisk flertal lavet en udligningsreform, som sikrer et Danmark i balance, så der er råd til velfærd i hele landet.

Det indgår i udligningsreformen, at kommuner med tab på reformen kan øge indkomstskatten svarende til tabet. Efter at 15 kommuner har benyttet sig af den mulighed, er der en restramme på 194,2 mio. kr., som er forudsat fordelt til kommuner med tab på både reformen og på udløb af to overgangsordninger vedrørende udligning.

I alt har ni kommuner med tab på udligningsreformen og udløb af overgangsordninger ansøgt om at få del i restrammen.

Social- og Indenrigsministeriet har fordelt rammen mellem syv kommuner: Gentofte, Vallensbæk, Hørsholm, Rudersdal, Hillerød, Greve og Fanø. Det er sket ud fra kriterierne fastlagt med loven om udligningsreformen.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag siger:

Der skal være råd til velfærd i hele landet, og det sikrer vi med udligningsreformen. Det gælder også i de kommuner, som skal bidrage mere. Derfor får de syv kommuner med de største tab på både udligningsreformen og udløb af overgangsordninger mulighed for at hæve skatten lidt ud over den ramme, de automatisk har fået.”

- Astrid Krag

Hermed er den samlede ramme til skatteforhøjelser for samlet 430 mio. kr. for 2021 fordelt.

Fakta

  • Som følge af aftale om udligningsreform skal en eventuel restramme til skatteforhøjelser prioriteres til de få kommuner som foruden tab i udligningsreformen har de største nettotab i 2021 som følge af udløbet af to overgangsordninger for 2019-2020. Ved vurderingen af de største tab ved udløb af overgangsordningerne lægges vægt på de kommuner, der også har størst tab på udligningsreformen.
  • Baggrunden for de to overgangsordninger er de ændringer, der vedrører uddannelsesstatistik og det aldersbestemte udgiftsbehov ved tilskudsudmeldingen for 2019.
  • De syv kommuner har alle et tab på mere end 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget på udligningsreformen og mere end 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget på udløb af de to overgangsordninger.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriet pressetelefon, 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@sim.dk, tlf. 25 23 92 66