Automatisk model for lokale nedlukninger træder i kraft

12-04-2021

Som led i udmøntningen af Rammeaftale om plan for genåbning er der blevet udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik. Den nye model er behandlet i Folketingets Epidemiudvalg og træder i kraft i dag d. 12. april 2021.

Med de nye smittetal er det Ishøj Kommune samt Hedeager Sogn i Herning Kommune og Kollerup-Fjerritslev Sogn i Jammerbugt Kommune, der omfattes af lokale nedlukninger. Nye tal opdateres på daglig basis, så kommuner kan omfattes eller udfases af de lokale nedlukninger.

Model for automatiske nedlukninger

En gradvis og fleksibel genåbning af Danmark er i gang. En succesfuld genåbning på landsplan kræver samtidig kontrol med lokale smitteudbrud. For at bevare epidemikontrollen er hurtige, effektive og automatiske lokale nedlukninger et afgørende redskab. Ved lokale udbrud vil der blive iværksat tiltag og restriktioner, der sikrer en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud, så smitten bringes under kontrol.

Såfremt smittetallene stiger i lokale dele af Danmark er der behov for lokale tiltag. Derfor er der fastlagt en model for lokal smitte- og udbrudshåndtering, der som en central del af epidemikontrollen sikrer transparens om data, forudsigelighed om tiltag og automatiserede indsatser lokalt ved høj incidens af smitte med COVID-19.

Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut. Kriterierne er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation og vil løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

 

 

Overblik: Tiltag for lokal udbrudshåndtering

 

Automatisk nedlukning

 

→  Der skabes et effektivt sikkerhedsnet for automatisk nedlukning baseret på faste kriterier for smitten. Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut, og vurderet ud fra den aktuelle smittesituation. Kriterierne vil løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

→  Kommunerne er pålagt at lukke for bl.a. grundskoler, klubtilbud, uddannelsesinstitutioner, lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter samt lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter ved en bestemt incidensgrænse for hhv. sogne og kommuner. Der vil desuden blive taget initiativ til at lukke en række yderligere aktiviteter på kommunalt niveau, herunder butikker og serveringssteder, såfremt de er åbnet .

Bedre lokale handlemuligheder

→  Kommunerne får mulighed for, at der lokalt kan handles endnu hurtigere på lokale smitteudbrud.

→  Kommunalbestyrelsen får således øgede beføjelser til at meddele midlertidig påbud om nedlukning af dagtilbud, grundskoler, SFO og klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

 

Transparens og forudsigelighed

  

→  Data offentliggøres så kommuner og andre kan følge med i incidensniveauet for kommuner og sogne. Berørte kommuner vil få besked om, at de har nået de fastsatte incidensgrænser, hvorefter kommunerne vil iværksætte de relevante nedlukninger. Tiltag iværksættes med henblik på nedlukning førstkommende hverdag.

→  Data for kommuner og sogne foreligger på hverdage omkring kl. 14.00 på SSI’s hjemmeside.

Her kan du læse et faktaark om modellen for automatisk nedlukning Link

coronasmitte.dk kan du også se, hvad der gælder for nedlukning af henholdsvis sogne og kommuner, samt hvad de lokale handlemuligheder er.

Du kan her se de ugentlige tal fra SSI. Link

En kommune og to sogne omfattes

Ishøj Kommune har en testkorrigeret incidens på 260 den 12. april 2021. Da incidensen er over 200 er kommunen automatisk pålagt at nedlukke skole- og undervisningsområdet samt kultur- og idræts-, fritids- og foreningsområdet i kommunen. 

Hedeager Sogn i Herning Kommune har en incidens på 963 og 44 nye smittede med en positivprocent på 3,8. Kollerup-Fjerritslev Sogn i Jammerbugt Kommune har en incidens på 585 og 22 nye smittede med en positivprocent på 2,5.

Dermed opfylder begge sogne kravene for automatisk nedlukning af skole- og undervisningsområdet samt kultur- og idræts-, fritids- og foreningsområdet.

Sundhedsmyndighederne opfordrer samtidig offentligt ansatte i de berørte områder til at arbejde hjemmefra, hvis de ikke varetager kritiske funktioner. Og private arbejdsgivere opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra så vidt muligt.

Indbyggere opfordres til at se så få personer som muligt og lade sig teste for COVID19. Sundhedsmyndighederne opfordrer også til, at indbyggerne passer små børn hjemme, hvis muligt, og dagtilbud opfordres til at dele børn op i mindre, faste grupper. 

I nedenstående tabel vises kommuner med incidens over 100 pr. 100.000 indbyggere i sidste uge.

 

Kommune

Indbyggere

Testkorrigeret incidens seneste uge

1

Ishøj

22.989

260

2

Rødovre

40.652

178

3

Albertslund

27.731

161

4

Høje-Taastrup

50.759

153

5

Helsingør

62.695

127

6

Brøndby

35.090

121

7

København

632.340

103

8

Halsnæs

31.384

101

9

Hørsholm

24.864

100

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233