Kommunerne overholdt budgetterne i 2020

22-04-2021

Opgørelsen af kommunernes regnskaber for 2020 viser, at kommunerne overholder budgetterne

Den endelige opgørelse af kommunernes regnskab for 2020 er nu opgjort. Kommunernes regnskaber viser, at kommunerne brugte 258,8 mia. kr. på service sidste år.

Kommunerne realiserede et historisk højt niveau for anlægsinvesteringer på 21,9 mia. kr. i 2020. Det er ca. 3 mia. kr. mere end kommunernes oprindelige budgetter og afspejler, at regeringen og KL indgik aftale i foråret 2020 om at sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft for at understøtte beskæftigelsen.

Yderligere oplysninger

Pressechef Poul Aarøe Pedersen
Telefon: 29329847
E-mail: poa@im.dk