Nationalt partnerskab for sundhedsdata skal styrke brug af sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og innovation

16-04-2021

Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet etablerer et nationalt partnerskab med offentlig og privat deltagelse for bedre anvendelse af danske sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet og innovation.

Brugen af sundhedsdata spiller en vigtig rolle i forskning og udvikling af nye behandlingsformer og innovative løsninger, der kan bidrage til at sikre høj kvalitet i patientbehandling og forbedre sundhedsvæsenet. Samtidig kan gode rammer for sundhedsforskning bidrage til at styrke den danske life science industri og tiltrækning af udenlandske investeringer.

I takt med udviklingen af nye teknologier og stigende datamængder på sundhedsområdet, er der mulighed for at få endnu mere værdi og viden ud af danske sundhedsdata. Det kan fx bidrage til udviklingen af personlig medicin, hvor forskellige typer sundhedsdata kan anvendes til at sikre bedre diagnostik og mere målrettet behandling til den enkelte patient.

Det er derfor vigtigt at sikre gode og trygge rammer for sikker anvendelse af danske sundhedsdata, og at nye muligheder og behov imødekommes med moderne løsninger, der går på tværs af myndigheder på området.

Partnerskabet skal være et forum for udveksling af viden og erfaringer om brug af sundhedsdata og rådgive de centrale myndigheder på området om behov, udfordringer og mulige initiativer, der kan understøtte bedre brug af sundhedsdata og med fokus på at respektere borgeres ret til fortrolighed og databeskyttelse.

Partnerskabet skal samle alle relevante aktører inden for sundhedsdataområdet, bl.a. dataansvarlige myndigheder, regioner, kommuner, universiteter, sundhedsfaglige organisationer, patientforeninger og life science industrien.

Sundhedsminister Magnus Heunicke:

I Danmark råder vi over nogle af verdens bedste sundhedsdata i nationale sundhedsregistre og biobanker. Det giver helt unikke muligheder for at forske og udvikle sundhedsvæsenet. Partnerskabet skal bidrage til at skabe et stærkt samarbejde mellem myndigheder, forskningsmiljøer og virksomheder, så vi kan få endnu mere værdi ud af danske sundhedsdata til gavn for patienter og samfund.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

Et tæt samarbejde mellem sundhedsvæsenet og vores life science virksomheder er afgørende, hvis vi skal fortsætte med at skabe innovative løsninger. Med partnerskabet styrker vi derfor nu det offentlige og private samarbejde, hvor vi kobler viden og data sammen med vores dygtige kompetencer i erhvervslivet. Det vil både gavne danskerne, vores forskning og fremtidige arbejdspladser.

Partnerskabet forankres med sekretariatsbetjening i Sundhedsministeriet sammen med Erhvervsministeriet.

For at bidrage til arbejdet i partnerskabet igangsættes en række analyser af muligheder for bedre brug af sundhedsdata i samarbejde med den nye nationale klynge for life science, Danish Life Science Cluster.

Partnerskabets opgaver og medlemmer fremgår af kommissoriet.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet