7 kommuner kan få tilskud til at sætte skatten ned i 2022

26-08-2021

Som led i udligningsreformen blev der givet mulighed for tilskud til skattenedsættelser, og borgerne i 7 kommuner kan nu se frem til at skulle betale mindre i skat.

I udligningsreformen indgår det, at kommuner kan søge om tilskud til at sætte indkomstskatten ned. Syv kommuner har søgt om at sætte skatten ned for i alt 76,4 mio. kr., hvilket er inden for den samlede ramme på 133,9 mio. kr.

Det betyder, at alle 7 kommuner kan få tilskud til at sætte skatten ned med det ansøgte beløb i 2022. Tilskuddet er i 2022 på 90 pct. af nedsættelsen og udfases frem mod 2026.

Fakta

  • Med udligningsreformen er indført, at kommuner med tab i udligningsreformen, kan sætte indkomstskatten op, og samtidig er indført en midlertidig tilskudsordning, der skal understøtte nedsættelser af den kommunale indkomstskat.
  • Det midlertidige tilskud udgør 90 pct. af provenutabet ved en skattenedsættelse i 2022 og udfases over perioden 2022-2026.
  • Rammen for skattenedsættelser med tilskud kan samlet set ikke overstige 133,9 mio. kr., som er baseret på ansøgte skatteforhøjelser vedrørende tab i udligningsreformen for 2022.
  • Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022, at der etableres en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2022 på op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2022. Der er ansøgningsfrist til disse rammer d. 10. september 2021.

Tildelt ramme til skattenedsættelse med tilskud i 2022 i relation til udligningsreformen.pdf

Yderligere oplysninger

Michael Højgaard Bang, presserådgiver
Mobil: +45 72282416
E-mail: mihb@im.dk