Johnson&Johnson vaccinerne vil fremover blive tilbudt mod betaling

27-08-2021

Danmark har stadig et større antal doser af Johnson&Johnson vacciner på lager. Fra 1. september anvendes de ikke længere i tilvalgsordningen. De frigives i stedet til brug i privat regi i Danmark som et tilbud til eksempelvis søfolk og udenlandsdanskere.

Sundhedsloven giver i dag i vid udstrækning personer i Danmark adgang til vaccination mod COVID-19. Men en mindre gruppe af personer med en vis tilknytning til Danmark har ikke adgang til vaccination mod Covid-19 i Danmark og for nogles vedkommende heller ikke andre steder. Det drejer sig blandt andet om søfarende og udlandsdanskere m.fl. De relevante interesseorganisationer for disse grupper har tilkendegivet, at der er ønske om et tilbud om vaccination mod Covid-19 med vaccinen fra Johnson&Johnson, da den kun skal gives ved ét stik for at opnå fuld vaccination.

Regeringen har derfor besluttet, at Danmarks resterende lager af COVID-19 vacciner fra Johnson&Johnson nu kan frigives til brug i privat regi i Danmark. Der bliver derfor etableret en ordning, som ligner den, der allerede eksisterer for rejsevacciner og andre vacciner uden for de offentlige vaccinationsprogrammer.

I ordningen lægges der op til, at alle personer i Danmark uanset nationalitet, herunder også personer på gennemrejse eller meget kort ophold i Danmark, efter lægelig ordination skal kunne købe en behandling i Danmark med COVID-19-vaccine mod egenbetaling. Selve vaccinationen vil skulle ske under ansvar af en læge, men vil kunne uddelegeres til en medhjælp i henhold til gældende regler for delegation.

De gældende indrejserestriktioner vil også gælde for personer, som rejser til Danmark med henblik på vaccination.

Egenbetalingsordningen vurderes at kunne etableres i september 2021.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet