Lokale tiltag afløser automatiske nedlukninger

31-08-2021

Regeringen forlænger ikke den automatiske nedlukningsmodel, som derfor udløber den 1. september 2021. Der vil fortsat ske intensiv overvågning af smitten på sogne- og kommuneniveau, og der vil være anbefalinger til tiltag, som kan tages i brug ved høj lokal smitte.

Fra den 10. september 2021, hvor COVID-19 ikke længere har status som en samfundskritisk sygdom, vil der ikke længere være hjemmel til at opretholde den gældende automatiske nedlukningsmodel. Modellen udløber derfor 1. september 2021 sammen med de bekendtgørelser, hvori reglerne om modellen er fastsat.  

Smitteudviklingen følges fortsat

Der er godt styr på epidemien i Danmark, hvilket blandt andet skyldes en høj vaccinetilslutning. Der forventes dog i efteråret og vinteren at komme en stigning i smitten med COVID-19 blandt ikke-vaccinerede, især blandt børn og unge, som ikke er omfattet af det nuværende vaccineprogram. Ved en stor smittespredning blandt børn vil der kunne ske en spredning af smitte til andre uvaccinerede aldersgrupper.

Der er derfor stadigvæk behov for et set-up, som sikrer en løbende og tæt overvågning af smitten lokalt, ligesom der fra 1. september 2021 vil være en række anbefalinger om at iværksætte smitteforebyggende tiltag i sogne og kommuner med høj smitte. De smitteforebyggende tiltag er rettet mod grundskoler og dagtilbud, hvor der forventes at være smittespredning i efteråret og vinteren.

Tiltag ved høj lokal smitte

Med inddragelse af sundhedsmyndighederne er der udarbejdet en værkstøjskasse med en række anbefalinger til tiltag, særligt rettet mod grundskoler og dagtilbud, hvor gruppen af uvaccinerede er størst. Tiltagene anbefales iværksat, når sognet eller kommunen overskrider grænseværdierne fastsat af sundhedsmyndighederne.

Kommuner med høj smitte opfordres derudover til at indgå aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at få data til brug for intensiveret smitteopsporing. Styrelsen for Patientsikkerhed vil ligesom i dag også have en vejledende rolle ift. kommuner, hvor der ses en stigende eller høj smitteudvikling. Og da COVID-19 endnu har status som en almen farlig sygdom, kan Styrelsen for Patientsikkerhed stadigvæk give påbud til kommuner om bl.a. lukning af skoler ved høj lokal smitte.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Med en effektiv epidemikontrol og stor tilslutning til vaccinerne er vi nu nået dertil, hvor vi kan fjerne den automatiske nedlukningsmodel. Vi fortsætter med at overvåge smitten tæt på sogne- og kommuneniveau, for corona er her stadig. Sundhedsmyndighederne bliver ved med at stille vejledning og indsatser til rådighed for kommunerne, så de har de nødvendige værktøjer, hvis smitten stiger. På den måde kan vi holde smitten nede og samfundet åbent. Skulle der komme nye udviklinger, der truer epidemikontrollen, så er regeringen klar til igen at sætte ind med de tiltag, der skal til for at få smitten under kontrol.

 Værktøjskassen med anbefalinger om tiltag er rettet mod dagtilbud mv., grundskoler og fritids-og klubtilbud, hvor de største grupper af uvaccinerede er. Sogne og kommuner med høj smitte opfordres for eksempel til at holde børn i dagtilbud inden for egen stue, og grundskoler opfordres til at undgå undervisning på tværs af klasser.

Se anbefalingerne til tiltag ved høj lokal smitte på børne- og undervisningsområdet her

Statens Serum Institut vil fra 1. september 2021 fortsat udsende daglige mails med incidenser, positivprocenter og antal smittede på sogne- og kommuneniveau, og data vil også blive offentliggjort på Statens Serum Instituts hjemmeside. Det vil fortsat fremgå, hvilke sogne og kommuner, der har høj smitte, baseret på grænseværdier fastsat af sundhedsmyndighederne.

  • I en kommune anses smitten for at være høj, når der er 500 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere samt mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage
  • I et sogn anses smitten for at være høj , når der er 1.000 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på mindst 3

 Som noget nyt vil smitteovervågningen også indeholde oplysninger om den samlede vaccinetilslutning på sogne- og kommuneniveau. Informationen kan bruges som styringsredskab for kommunerne, da det forventes, at lokale udbrud primært vil opstå i områder eller på lokaliteter med lav vaccinationsgrad.

Se Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse her

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet