Turbo på vaccineindsatsen

23-08-2021

Fem konkrete initiativer sætter turbo under den sidste del af vaccineindsatsen. Målet er, at 90 procent af alle, der er inviteret til vaccination, har fået deres første stik inden 1. oktober.

Danmark har aktuelt en meget høj tilslutning til Covid-19 vaccinerne, men der ses en tydelig stagnerende tendens blandt unge mellem 20-29 år og blandt beboerne i visse boligområder. Regeringen har derfor lanceret en særlig indsats målrettet borgere, som endnu ikke er vaccineret. Indsatserne sker i et samarbejde mellem regioner, kommuner og sundhedsmyndighederne.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

”Vaccinerne er vores bedste våben mod coronavirus, og høj tilslutning til vaccineprogrammet er en forudsætning for, at vi kan holde samfundet åbent, mens den smitsomme deltavariant stadig er i vores samfund. Desværre er der blandt de unge og i visse udsatte boligområder en lavere tilslutning til vaccinerne end i resten af befolkningen. Dette harmonerer ikke med regeringens målsætning om lighed i sundhed. Derfor iværksætter vi nu en særlig indsats for at få de sidste grupper med, så det bliver så nemt og trygt som muligt for alle at tage i mod en covid-19 vaccine.”

De fem initiativer udgør en ambitiøs slutspurt, der skal realisere Sundhedsstyrelsens målsætning om 90 procent af alle, der er inviteret til vaccination, har fået deres første stik inden 1. oktober. Formålet med indsatsen er at sikre høj immunitet i samfundet og minimere indlæggelser med covid-19 og senfølger.

De 5 initiativer er:

 • Initiativ 1: Pop-up vaccinationssteder på alle uddannelsesinstitutioner i landet
  Inden 1. oktober etableres der udkørende vaccinationstilbud på alle ungdoms- og videregående uddannelser i hele landet. Indsatsen starter de steder, hvor behovet er størst.
 • Initiativ 2: Pop-up vaccinationssteder i udsatte boligområder
  Inden 1. oktober etableres der pop-up-vaccinationstilbud i boligområder, hvor vaccinationstilslutningen er lav.
 • Initiativ 3: Drop-in uden tidsbestilling på alle vaccinationssteder
  På alle vaccinationssteder skal det være muligt at blive vaccineret uden forudgående tidsbestilling.
 • Initiativ 4: Udkørende vaccinationstilbud på udvalgte arbejdspladser
  Der etableres et udkørende vaccinationstilbud på udvalgte arbejdspladser, hvor der vurderes lav vaccinationstilslutning. Det kan f.eks. være arbejdspladser med mange unge.
 • Initiativ 5: Oplysning
  Målrettet kommunikation, kampagner og information om vaccination forstærkes. Det afdækkes yderligere, hvorfor udvalgte borgergrupper ikke lader sig vaccinere med henblik på at forstærke informationsindsatsen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet