Daglige selvtest af medarbejdere og besøgende på sygehuse

22-12-2021

Medarbejdere på sygehuse og pårørende til indlagte får nu bedre mulighed for at teste sig selv, før de begynder arbejdsdagen eller besøger venner og familiemedlemmer på sygehusene.

Fremover vil der blive uddelt selvtest til medarbejdere og besøgende på sygehuse. Ordningen skal supplere de testmuligheder, der allerede findes i dag. Selvtest til besøgende gælder fra uge 3.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

I den situation vi er i lige nu med meget høje smittetal, er det afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan for at beskytte vores sårbare medborgere. Selvtest er endnu et værktøj, vi tager i brug for at holde smitten ude af sygehusene. De har jo den store fordel, at man hurtigt får svar. Derfor kan medarbejdere på sygehusene tage en selvtest før de begynder arbejdsdagen og dermed bidrage til at holde smitten fra døren. Snart vil pårørende også få mulighed for at tage en selvtest lige inden de besøger deres kære.

Statens Serum Institut vurderer, at daglige selvtest af personale, der arbejder med særligt sårbare er relevant i den nuværende epidemiologiske situation med omikron. Brug af selvtest vil mindske risikoen for smitte fra personer, herunder vaccinerede som endnu ikke har symptomer. Statens Serum Instituts anbefalinger om selvtest er beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.

Selvtest er allerede taget i brug i ældreplejen, på det sociale område samt på skoler og dagtilbud. Opfordring om daglige test gælder også medarbejdere på sundhedsområdet, hvor ordningen bliver udrullet i samarbejde med Danske Regioner og regionerne. Tilbuddet om daglige selvtest er et supplement til eksisterede PCR-testordninger, som allerede findes på sygehusene. Indsatsen implementeres gradvist med fokus på de afdelinger, der har størst behov og tilpasses regionalt.

Der vil i starten af det nye år blive igangsat et fagligt arbejde i regi af Sundhedsstyrelsen med henblik på at udarbejde en samlet vurdering af tilrettelæggelse af testindsatsen i sundhedsvæsnet, hvor der både tages hensyn til arbejdsgange og en fortsat effektiv smittehåndtering, hvor særligt sårbare borgere beskyttes.

Selvtest bliver givet til følgende grupper i sundhedsvæsenet

  • Dagligt til personale på sygehuse mv., uanset vaccinationsstatus
  • Besøgende på sygehuse mv., uanset vaccinationsstatus. Ordningen vil gælde fra uge 3, hvor der er selvtest på lager. Indtil henvises besøgende til det landsdækkende net af faste steder.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet