De praktiserende læger skal hjælpe med covid-vaccination i hele landet

01-12-2021

Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har indgået en rammeaftale, som åbner for, at både børn og voksne kan blive vaccineret mod covid-19 i hele landet. Det sker efter, at sundhedsmyndighederne har besluttet at inddrage de alment praktiserende læger i vaccinationsudrulningen. Praktiserende læger i alle regioner forventes at gå i gang med at vaccinere i løbet af næste uge.

Der skrues i øjeblikket voldsomt op for den danske vaccinationsindsats, så flere danskere hurtigt kan modtage både 1., 2., og 3. stik.

Sundhedsmyndighederne har besluttet at inddrage de alment praktiserende læger i vaccinationsudrulningen, så de kan vaccinere i deres klinikker.

På den baggrund har Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) nu sikret, at man udover at få sin covid-19 vaccination i ét af de regionale vaccinationscentre, også kan blive vaccineret i almen praksis.

Allerede i fredags blev der i Region Hovedstaden indgået en aftale med PLO om vaccination mod covid-19 i almen praksis, og tilsvarende aftaler ventes indgået i de øvrige fire regioner inden udgangen af i dag. Vaccinationerne hos de praktiserende læger forventes at gå i gang i løbet af næste uge.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Vi inddrager de praktiserende læger i covid-19 vaccinationen i hele landet for at udnytte den tilgængelige vaccinationskapacitet i vores samfund bedst muligt. Målet er at skabe et værdifuldt supplement til vaccination i de regionale vaccinationscentre, så vi kan få ventetider på vaccination ned og skabe en ekstra indgang til vaccination for både børnefamilien og voksne, der skal have 1., 2. eller 3. stik.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm siger:

Vi har brug for alle kræfter for at sikre tempo i vaccinationsindsatsen. De praktiserende læger og deres personale er vant til opgaven med bl.a. børnevaccinationsprogrammet, og mange stoler på den rådgivning, de får fra deres læge. Det er derfor glædeligt, at vi nu får mulighed for at inddrage de praktiserende læger meget mere aktivt i vaccinationsopgaven. Det forpligter alle parter, og jeg håber, at alle landets praktiserende læger går meget aktivt ind i opgaven.

Formand for Praktiserende Lægers Organisation Jørgen Skadborg siger:

Det er en glæde for mig, at vi i almen praksis kan bidrage til at få vaccineret så mange som muligt så hurtigt som muligt. Praktiserende læger og vores personale har i forvejen stor erfaring med at vaccinere børn og ældre i et trygt og nært tilbud, fx i børnevaccinationsprogrammet og mod influenza.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose siger:

Det er godt, at de alment praktiserende læger nu kan indgå i indsatsen sammen med de mange regionale medarbejdere, der i forvejen løfter den store opgave at få danskerne vaccineret. Vaccinationerne er vigtige for, at vi alle kan være med til at mindske den aktuelle belastning på sundhedsvæsenet.

Ordningen omfatter alle patienter over 5 år, der skal have 1., 2. eller 3. stik. I Region Sjælland omfatter aftalen dog alene de 5-15-årige.
Det er frivilligt for den enkelte praktiserende læge, om vedkommende vil deltage. Man vælger selv, hvilken af de vaccinerende læger man vil vaccineres hos – det behøver ikke være hos patientens egen læge.

Alle fem regioner arbejder på at gøre en oversigt tilgængelig på deres hjemmesider over, hvilke praktiserende læger i regionen, der tilbyder vaccination mod covid-19, ligesom parterne opfordrer alle praktiserende læger til at sørge for, at det fremgår af klinikkens hjemmesider, om der tilbydes vaccination mod covid-19 og til hvilke grupper, der gives vaccination.

Det opfordres derfor til, at borgere holder sig orienteret på regionens hjemmeside, hvor der vil blive lagt information ud om tilbuddet og hvilke praksis, der deltager.

Parterne involveret i den danske vaccinationsudrulning arbejder intenst på at opskalere vaccinationskapaciteten. Indsatsen handler i høj grad om at skaffe mere personale til at vaccinere, ligesom der arbejdes på at inddrage flere aktører i udrulningen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet