Kommissorium på plads for ny taskforce for et robust og trygt 112 akutsystem

10-12-2021

Alle borgere skal kunne komme i kontakt med alarmsystemet, når de har akut behov for hjælp. Derfor har regeringen aftalt med Danske Regioner at nedsætte en taskforce, der skal styrke robustheden i den telefoniske håndtering af opkald til sundhedsberedskabet via 112 på tværs af regionerne.

Som det blev udmeldt i regeringsudspillet ”Tættere På II”, nedsættes en ”Taskforce for et robust og trygt 112 akutsystem”. Kommissoriet for taskforcen er nu udarbejdet i samarbejde med Danske Regioner. Taskforcen skal bidrage til, at alle borgere kan føle sig trygge ved, at de kan få hurtig kontakt til regionernes vagtcentraler, og at der hurtigt udsendes en ambulance, når der er brug for det.

Taskforcen skal blandt andet pege på konkrete tiltag og anbefalinger til at styrke robustheden i forhold til sundhedsberedskabets håndtering af opkald via 112, samarbejdet mellem 112-alarmcentralerne og de regionale vagtcentraler samt mulighederne for at udnytte beredskaber på tværs af regionerne. Desuden skal taskforcen komme med tiltag og anbefalinger til at styrke grundlaget for at forudse og planlægge håndteringen af forudsigelige spidsbelastninger.

Sammensætning af taskforcen

Taskforcen sammensættes af to repræsentanter på ledelsesniveau fra hver region, en repræsentant fra Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation, en repræsentant fra Hovedstadens Beredskab, en repræsentant fra Sundhedsministeriet samt en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen. Formandskabet varetages af Danske Regioner ved sundhedspolitisk direktør Erik Jylling. Desuden kan taskforcen løbende nedsætte ad hoc arbejdsgrupper og inddrage eksperter i relevant omfang.

Det forventes, at taskforcen medio 2022 vil komme med en afrapportering af deres anbefalinger og de tiltag, som taskforcen har nået at iværksætte.

Læs kommissoriet for taskforcen her.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet