Gradvis og ansvarlig genåbning af Danmark samt forlængelse af øvrige tiltag

24-02-2021

Fra 1. marts 2021 udfases restriktioner for størstedelen af butikkerne og i forbindelse med udendørs kultur- og idræts- og foreningsaktiviteter. Desuden sker en geografisk afgrænset genåbning for afgangsklasser i Vest- og Nordjylland samt en yderligere åbning på Bornholm. Resterende tiltag og restriktioner, der udløber 28. februar 2021, forlænges til og med 5. april 2021.

Med afsæt i anbefalingerne fra Indsatsgruppen og med enkelte udvidelser i forhold til anbefalingerne iværksættes følgende.

Nationale lempelser per 1. marts 2021

  • Udvalgsvarebutikker under 5000 m2 (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre) genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav, mens der særligt for butikker på 5000 m2 eller derover undtages, så de kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.
  • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes. Der stilles krav om, at besøgende fremviser dokumentation for negativ COVID-19-test (højst 72 timer gammel).
  • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Nordjylland og Vestjylland - geografisk afgrænsede lempelser per 1. marts 2021

  • Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge).
  • Alle elever på efterskoler og på frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler kan komme tilbage med fuldt fremmøde samt afgangsklasser på ungdoms- og voksenuddannelser i forhold til deres ophold på kostafdelingen

Bornholm - geografisk afgrænsede lempelser per 1. marts 2021

  • Yderligere genåbning af Bornholm som giver mulighed for at høste erfaringer med genåbning, herunder genåbning for alle skoleklasser, ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, folkehøjskoler, efterskoler og klubtilbud og liberale serviceerhverv.

Resterende tiltag og restriktioner, herunder rejserestriktioner, der udløber 28. februar 2021, forlænges til og med 5. april 2021. På baggrund af sundhedsmyndighedernes vurdering ophæves de særlige tiltag for Storbritannien, da B.1.1.7 nu er den dominerende variant i Danmark. Ændringen træder i kraft den 1. marts 2021.

De generelle kompensationsordninger forlænges parallelt med de skærpede restriktioner i marts og april.

Baggrund for lempelserne – proces og anbefalinger

Den Faglige Referencegruppe anbefalede i januar en prioriteret rækkefølge for en genåbning inden for hhv. uddannelse, erhverv og arbejde, kultur og idræt samt forsamlinger. På den baggrund har Indsatsgruppen bestilt beregninger hos Ekspertgruppen for matematiske modellering ifm. COVID-19 (herefter Modelleringsgruppen) for en gradvis genåbning af Danmark. Beregningerne tager udgangspunkt i lempelser af tiltag, som ligger øverst i de prioriterede sektorområder. Det drejer sig om afgangselever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser, genåbning af udvalgsvarebutikker, udendørs kulturinstitutioner, udendørs idræts- og foreningsaktiviteter samt forsamlinger.

Med afsæt i Modelleringsgruppen og Referencegruppens bidrag har Indsatsgruppen afgivet anbefalinger til regeringen. 

Læs mere om Indsatsgruppens indstilling og Den Faglige Referencegruppes anbefalinger på coronasmitte.dk

Politisk forståelse

Et flertal af Folketingets partier bestående af regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er nået til en fælles forståelse om de næste skridt for en gradvis og ansvarlig genåbning af Danmark.

Den gradvise genåbning samt forlængelsen af øvrige tiltag følger i det væsentlige indstillingerne fra Indsatsgruppen på baggrund af anbefalingerne fra Den Faglige Referencegruppe.

Afvigelserne fra Indsatsgruppens indstilling er på baggrund af en konkret vurdering fra SSI af den sundhedsmæssige forsvarlighed i yderligere mindre lempelser.

Der igangsættes samtidig en bredere proces med inddragelse af alle Folketingets partier for at udarbejde en strategi for den videre genåbning af samfundet både på kort og længere sigt.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet