Forlængelse af skærpede tiltag samt rejserestriktioner

13-01-2021

Smittesituationen i Danmark og udbredelsen af virusvarianten cluster B.1.1.7 giver fortsat anledning til bekymring for en markant eskalering af samfundsmitten hen over vinteren. For at bevare kontrollen med epidemien forlænges alle skærpede tiltag samt restriktioner for ind- og udrejse af Danmark til og med 7. februar 2021.

Smittetallene i Danmark har været faldende den seneste uge. Dette skal dog tages med det væsentlige forbehold, at der har været store udsving i testadfærden hen over jul/nytår og ind i det nye år, hvilket skaber stor usikkerhed i tallene. Dertil kommer, at positive prøver foretaget i private testcentre ikke er inkluderet i tallene. Det er derfor vanskeligt at konkludere håndfast på, hvordan smittespredningen i samfundet har udviklet sig siden slutningen af december 2020. 

Den fortsat tiltagende samfundsmitte med cluster B.1.1.7, som vurderes at være markant mere smitsom end tidligere kendte COVID-19-varianter i Danmark. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at udbredelsen af denne virusvariant udgør en betydelig risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan eskalere markant i de kommende uger og måneder, ligesom andre lignende mutationer potentielt kan sprede sig i Danmark. Risikoniveauet bibeholdes af disse årsager på niveau 5 - gældende for hele landet.  

På den baggrund anbefaler Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, at forlænge alle gældende skærpede nationale tiltag.  

Regeringen har valgt at følge Indsatsgruppens anbefalinger. 

Følgende tiltag forlænges – foreløbigt til og med 7. februar 2021: 

Samtidig forlænges alle de tidligere udmeldte tiltag og restriktioner for ind- og udrejse foreløbigt til og med 7. februar 2021. Den fulde oversigt over tiltagene i forhold til rejser kan findes på www.coronasmitte.dk 

Herudover gælder de øvrige nationale tiltag fortsat til og med 28. februar 2021. 

Parallelt med de skærpede tiltag søges hjælpepakkerne forlænget.

Læs pjecen: Forlængelse af skærpede tiltag
Læs: SSI's notat Status for udvikling af B.1.1.7 i Danmark 
 
Referencegruppens rapport om genåbningen
Den Faglige Referencegruppe har afleveret sin rapport med vurdering af genåbning af samfundet til regeringen. Rapporten er oversendt til den politiske følgegruppe og Folketinget, ligesom referencegruppen vil gennemgå den med partierne i den kommende uge. 

Referencegruppen har på baggrund af en række kvalitative vurderinger drøftet, i hvilken rækkefølge en genåbning er mest hensigtsmæssigt. Referencegruppen bemærker imidlertid, at smittetrykket for nuværende er for højt, og at det er afgørende at sikre et lavere smittetryk i Danmark. Fremkomsten af nye og mere smitsomme virusvarianter må forventes at øge smittespredningen i samfundet, hvor der aktuelt fortsat ses et højt smittetryk. 
 
Den Faglige Referencegruppes rapport med vurdering af genåbning af samfundet til regeringen.

Alle tiltag, der er gældende i Danmark, kan læses på www.coronasmitte.dk

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet