Den Faglige Referencegruppe afleverer vurdering af genåbning

13-01-2021

Den Faglige Referencegruppe har afleveret sin rapport med vurdering af genåbning af samfundet til regeringen. Rapporten er oversendt til medlemmerne af COVID-19-følgegruppen. Referencegruppen vil gennemgå den med partierne i den kommende uge.

Regeringen har anmodet Den Faglige Referencegruppe om at bidrage med vurderinger til i hvilken rækkefølge, det er klogest at udfase tiltag, når smittesituationen muliggør dette og i deres vurdering afveje tiltagenes effekt på smittereduktion samt konsekvenser for samfundsøkonomi og den almindelige sundhedstilstand ud over COVID-19.

Referencegruppen har samtidig i muligt omfang skulle inddrage viden om øvrige konsekvenser af tiltag for befolkningen, herunder f.eks. hvor indgribende tiltagene virker på den enkeltes dagligdag eller trivsel.

Den Faglige Referencegruppe har udarbejdet kvalitative vurderinger af den forventede betydning for smittespredning, samfundsøkonomi, borgernes trivsel og folkesundhed samt den individuelle frihed og på baggrund heraf vurderet, i hvilken rækkefølge en række restriktioner kan lempes til et lavere niveau.

Referencegruppen bemærker i deres rapport, at det i den aktuelle epidemiologiske situation er afgørende at sikre et lavere smittetryk i Danmark, fordi fremkomsten af nye og mere smitsomme virusvarianter må forventes at øge smittespredningen i samfundet.

Regeringen har i dag orienteret partilederne og COVID-19-følgegruppen herom og oversendt rapporten til Folketinget. I den kommende uge inviteres Folketingets partier til en teknisk gennemgang af rapporten med følgegruppen.

Den Faglige Referencegruppes rapport med vurdering af genåbning af samfundet til regeringen

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet