Særligt udsatte mennesker vaccineres mod COVID-19

19-01-2021

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en nærmere beskrivelse af, hvordan de forskellige grupper på socialområdet er prioriteret i forhold til COVID-19-vaccination. Hjemløse og socialt udsatte, som er i særligt stor risiko, vaccineres i kategori 5, mens den øvrige del af målgruppen også prioriteres før befolkningen som helhed.

Udrulningen af vaccinationsprogrammet i Danmark er i fuld gang. Sundhedsmyndighederne har derfor udarbejdet en prioritering for at sikre, at de mest sårbare bliver beskyttet. Sundhedsmyndighederne har nu udarbejdet en mere uddybet beskrivelse af, hvordan målgrupper på socialområdet er prioriteret.

Hjemløse og socialt udsatte samt mennesker med handicap, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19, vaccineres som en del af kategori 5. Det sker ved, at en læge visiterer borgeren til at blive vaccineret som en af de første.

Også mennesker med psykiske udfordringer eller kognitive funktionsnedsættelser, som også har underliggende fysiske lidelser, er omfattet af gruppe 5. Det kan fx være beboere på sociale tilbud, der tæller som varige botilbud. De resterende borgere i målgrupperne, herunder beboere på botilbud eller borgere i hjemløshed, vaccineres også før man påbegynder vaccinationerne af befolkningen som helhed. Dette sker som en del af kategori 10.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag er glad for, at der tages hånd om de socialt udsatte, som er særligt sårbare:

COVID-19 har været særligt hård for de mennesker, som i forvejen er udsatte eller sårbare. Det er helt afgørende, at sårbare mennesker, der er i risiko for at blive alvorligt syge, bliver beskyttet hurtigst muligt. Nu er der en klar plan fra sundhedsmyndighederne, og jeg vil følge arbejdet med at få den rullet ud tæt, når regioner og kommuner i fællesskab løfter den kæmpe opgave i den kommende tid. Samtidig fortsætter jeg og mit ministerie den tætte dialog med sundhedsmyndighederne om, hvordan vi begrænser både smitterisiko og isolation blandt udsatte mennesker.”

- Astrid Krag

Medarbejdere på socialområdet, som er i tæt kontakt med borgere, som har svært ved at følge anbefalinger om f.eks. hygiejne og afstand, er placeret i gruppe 4. Det kan fx være personale på botilbud, udvalgt personale ved døgntilbud inden for misbrugsbehandling, BPA-medarbejdere m.fl.

Yderligere oplysninger

Social- og Indenrigsministeriets pressetelefon, tlf.: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Myndighedernes fælles coronahotline, tlf. 70 20 02 33