Gratis vaccination mod COVID-19 for grønlændere og færinger i Danmark

23-07-2021

Fra i dag, den 23. juli 2021, er det muligt for grønlændere og færinger at blive vaccineret mod COVID-19 i Danmark, også selvom de ikke opholder sig Danmark i en længere periode.

Det er nu muligt for alle med bopæl inden for Rigsfællesskabet at modtage gratis vaccination mod COVID-19 i Danmark. Det gælder også, selvom man ikke opholder sig i Danmark i en længere periode, hvilket tidligere har været kravet for grønlændere og færinger for at modtage vaccinen i Danmark.

Borgere med bopæl på Færøerne og Grønland vil således – afhængig af praktikken – kunne modtage vaccination ved opholdets første dag.

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at den danske vaccinekapacitet er tilstrækkelig til at stille vacciner til rådighed for alle bosat i Rigsfællesskabet, der befinder sig i Danmark. Tilbuddet om gratis vaccination i Danmark vurderes at være relevant for ca. 5.500 personer.

Tilbuddet om gratis vaccination for Rigsfællesskabet kommer efter en ændring af bekendtgørelsen om gratis vaccination mod COVID-19, der trådte i kraft fredag den 23. juli 2021. Heri ændres blandt andet kravet om at opholdet i Danmark for grønlændere og færinger, der ikke har fast bopæl i Danmark, skal have en varighed af minimum 1 måned, hvor vaccination kan foretages efter 14 dage. Med ændringen stilles der ikke længere krav til længden af opholdet i Danmark.

Læs bekendtgørelsen her.

Praktik

Booking: Borgeren skal selv kontakte regionen telefonisk for at bestille tid til vaccination.

Tid: Regionen giver borgeren en tid til vaccination.

ID ved vaccination: Borgeren skal ved fremmøde til aftalte tid i vaccinationscenter medbringe legitimation/ID med navn og fødselsdato, f.eks. pas, med henblik registrering af vaccination i internationalt rejsevaccinationskort.

Registrering: Vaccination, herunder vaccinetype, registreres på et internationalt rejsevaccinationskort, som er udarbejdet af WHO, således at personerne kan benytte kortet som dokumentation for vaccinationen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet
Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233