Fagligt grundlag for udfasning af coronapas

15-06-2021

Med ”Aftale om yderligere udfasning af restriktioner i Danmark den 10. juni” er der aftalt en udfasning af coronapas over de næste måneder på baggrund af bl.a. faglige vurderinger af coronapasset fra Statens Serum Institut.

Aftalepartierne blev i forbindelse med ”Aftale om genåbning af Danmark pr. 21. maj 2021” enige om, at der skal udarbejdes en plan for udfasning af coronapasset begyndende primo juni. Der er i denne sammenhæng gennemført en gennemgang af de områder, hvor der i dag er krav om coronapas med udgangspunkt i tre bærende hensyn:

  1. hensynet til smitterisici
  2. de givne aktiviteters medvirken til at understøtte hyppig testning samt
  3. praktiske og logistiske hensyn.

Statens Serum Institut har udarbejdet faglige vurderinger af smitterisici ved ikke at anvende coronapas og de givne aktiviteters medvirken til at understøtte hyppig testning. En ekspertgruppe inden for erhvervs- og kulturlivet bestående af Lucia Reisch, Mille Marcussen og Michael Bang Petersen har foretaget en faglig kvalificering og vurdering af de praktiske og logistiske hensyn, med afsæt i deres respektive ekspertiseområder og på baggrund af et oplæg fra Erhvervsministeriet og Kulturministeriet. De faglige vurderinger er baseret på foreliggende data samt undersøgelser og input fra sektorpartnerskaber.

Sundhedsministeriet, Erhvervsministeriet og Kulturministeriet har i en sammenfatning opsummeret vurderingerne og på den baggrund udarbejdet et oplæg til en mulig faseinddeling, som har ligget til grund for drøftelserne med de politiske partier. Tilgangen til faseinddeling har desuden været drøftet i den faglige referencegruppe, som bl.a. er kommet med input til mulig timing af faserne.

Fagligt grundlag for udfasning af coronapas

Teknisk baggrundsbilag

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet
Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233