Ny ordning for dokumentation, hvis du er undtaget for test og coronapas

25-06-2021

Den 1. juli træder nye regler i kraft, så man fremover skal kunne fremvise dokumentation for, at man af sundhedsfaglige årsager er undtaget for covid-19 test og krav om coronapas.

Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test er undtaget for krav om test og coronapas. Fra den 1. juli bliver det et krav, at disse borgere kan fremvise dokumentation for deres udtagelse. Dokumentationen udstedes af de kommunale borgerservicecentre, og borgere, der er undtaget for test, kan fra den 25. juni henvende sig til borgerservice for at få dokumentationen udleveret.

Kravet om dokumentation indføres med henblik på at skabe størst mulig klarhed om borgernes og kontrollanternes pligter i forbindelse med coronapasset og for at begrænse mulighederne for misbrug af undtagelsesreglerne. Hidtil har undtagelse beroet på en vurdering af troværdigheden af borgerens udsagn. Det har dog vist sig at være uhensigtsmæssigt både for borgeren, der kan opleve at blive mistænkeliggjort, og for kontrollanterne, som i visse situationer har haft svært ved at vurdere, om kundens udsagn er korrekt.

Dokumentationen vil blive udleveret af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en specificeret liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig grund for undtagelse, og listen fremgår af erklæringen.

Du kan læse mere om den nye ordning her

Ordningen om dokumentation for undtagelse for test og coronapas er en del af Aftale om yderligere udfasning af restriktioner fra d. 11. juni, som er indgået mellem regeringen og alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet