Nye sundhedsklynger skal skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen

11-06-2021

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet ved at etablere sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Regeringen, Danske Regioner og KL vil etablere nye, forpligtende og formaliserede ‘sundhedsklynger’ omkring hvert af landets 21 akuthospitaler. Samtidig skal den nuværende politiske struktur i hver region forenkles og styrkes. Den nye struktur skal understøtte samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet og skabe sammenhæng for bl.a. mennesker med kroniske sygdomme og psykiske lidelser og ældre.

De nye sundhedsklynger vil både have et fagligt og et politisk niveau og indeholde repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.

Samtidig etableres 5 overordnede sundhedssamarbejdsudvalg – ét i hver region – som står for at koordinere og sætte retningen for arbejdet i hver af regionens egne sundhedsklynger.  Det indebærer en forenkling i hver region i forhold til i dag, da de eksisterende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg bliver slået sammen til et nyt ”sundhedssamarbejdsudvalg”.

Den nye struktur er et led i en samlet sundhedsaftale og vil indgå i de kommende forhandlinger om regeringens sundhedsaftale.

Sundhedsklyngernes arbejde kan understøttes med fælles midler, der kan finansiere de tværsektorielle indsatser i samarbejdet. Der vil i den forbindelse blive prioriteret 80 mio. kr. som fælles midler i 2022 til opstart af sundhedsklyngernes arbejde, der afsættes med en 50/50 fordeling mellem regioner og kommuner.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

”Nu tager vi for alvor fat om udfordringen med manglende sammenhæng. Det har været sundhedsvæsenets akilleshæl i alt for mange år. Vi har i den grad brug for at tænke indsatsen for ældre og mennesker med bl.a. kroniske sygdomme og psykiske lidelser bedre sammen på tværs af sygehus og kommune og styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen. Med sundhedsklyngerne får vi en del af skelettet til de forandringer, vi ønsker for sundhedsvæsenet, og strukturen vil indgå i de kommende forhandlinger med partierne om en samlet sundhedsaftale. Tak til Danske Regioner og KL for godt samarbejde om at finde en løsning ”

 

Danske Regioners formand Stephanie Lose siger:

”I dag er en rigtig god dag for patienterne, de pårørende og medarbejderne i sundhedsvæsenet. Med dagens aftale tager vi et stort og vigtigt skridt mod at sikre, at de mange patienter, vi er fælles om på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis, fremover får en behandling, der hænger bedre sammen. Vi bygger videre på de mange gode erfaringer, der allerede findes, og indfører handlekraftige sundhedsklynger, der kan løse konkrete udfordringer for patienterne og skabe en reel forandring i hverdagens samarbejde i sundhedsvæsenet.”

 

KL's formand Jacob Bundsgaard siger:

”Det her er første skridt på vej mod den sundhedsreform, som vi har kæmpet for i 10 år. Flere ældre, flere borgere med kroniske sygdomme og flere med psykiske lidelser er den virkelighed, vi kigger ind. Sundhedsklyngerne vil give os rammerne til at skabe mere tryghed for borgerne og tilrettelægge et godt patientforløb, hvor sundhedsvæsnets parter taler bedre sammen. For klyngerne giver os det stærke samarbejde på tværs af sektorer, som vi har efterspurgt. Men aftalen kan ikke stå alene, og der ligger stadig en stor diskussion forude om det faglige indhold i en national sundhedsreform, som vi ser frem til at tage med regeringen til efteråret.”

 

Læs hele aftaleteksten her.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet