Regler om arealkrav og krav om mundbind m.v. i kommunale borgerservicecentre

07-06-2021

Indenrigs- og boligministeren har underskrevet en ny bekendtgørelse om restriktioner for kommunale borgerservicecentre samt krav om mundbind m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19.

Bekendtgørelsen bygger i vidt omfang på Sundhedsministeriet tidligere gældende regler om arealkrav og krav om mundbind, der også gjaldt på kommunale borgerservicecentre. Arealkravet er dog lempet således, at det følger de øvrige ministerområder.

I den nye bekendtgørelse fastsættes bl.a. regler om:

  • Restriktioner for lokaler i kommunale borgerservicecentre, hvortil der er offentlig adgang, herunder arealkrav på 4 m2 gulvareal pr. borger/besøgende.
  • Anvendelse af mundbind og visir i kommunale borgerservicecentre, herunder med undtagelser til kravet bl.a. såfremt der er en anerkendelsesværdig årsag hertil. Det kan f.eks. være, når borgerservicecentret foretager fysisk validering af fremmødte borgere forud for udstedelse af pas, kørekort og NemId.
  • Bødestraf til den, der ikke forlader lokaler i et kommunalt borgerservicecenter, hvortil offentligheden har adgang, efter at være blevet bortvist i forbindelse med den håndhævelse, som det kommunale borgerservicecenter foretager af kravet om mundbind eller visir.

Reglerne gælder indtil 5. juli 2021. Folketingets Epidemiudvalg har udtalt sig for udstedelsen af reglerne.

Læs bekendtgørelsen i boksen til højre.

Det følger af epidemiloven, at ministeriet skal offentliggøre Epidemikommissionens indstilling om reglerne. Denne findes ligeledes i boksen til højre.

Yderligere oplysninger

Pressechef Poul Aarøe Pedersen
Telefon: 29329847
E-mail: poa@im.dk