Nye bekendtgørelser viderefører coronaregler

07-05-2021

Sundhedsministeriet modtager i øjeblikket mange henvendelser med spørgsmål om, om mundbindskravene generelt er ophævet. Det er ikke tilfældet.

En bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme er den 7. maj 2021 trådt i kraft: Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Bekendtgørelsen ophæver formelt en række bekendtgørelser, der var udstedt efter den tidligere gældende epidemilov, herunder om mundbindskrav. Bekendtgørelsernes gyldighed ophørte dog allerede den 15. april 2021 som følge af overgangsbestemmelsen i den nye epidemilov. Det har dog været nødvendigt rent formelt at ophæve bekendtgørelserne med en ophævelsesbekendtgørelse.

Reglerne efter de ophævede bekendtgørelser er videreført med nye bekendtgørelser, der er udstedt efter den nye epidemilovs regler. Alle gældende bekendtgørelser efter epidemiloven kan findes i venstre spalte ud for den nye epidemilov på Retsinformations hjemmeside: Lov om epidemikoven m.v. (epidemiloven)  

Sundhedsministeriet lagde den 1. marts 2021 denne nyhed på: Om videreførelse af bekendtgørelser efter epidemiloven.