Tilvalgsordningen for Covid-19 vacciner træder i kraft i denne uge

19-05-2021

Sundhedsministeren har i dag underskrevet en bekendtgørelse, der muliggør tilvalg af vacciner mod Covid-19 uden for vaccinationsprogrammet. Bekendtgørelsen træder i kraft torsdag den 20. maj og giver grundlag for, at en privat leverandør kan udføre opgaven efter indgåelse af kontrakt. Det forventes, at første konsultation og vaccination vil finde sted om ganske kort tid.

Den nye bekendtgørelse om gratis vaccination mod Covid-19 træder i kraft i morgen torsdag. Det betyder, at personer har mulighed for at lade sig vaccinere med de Covid-19 vacciner, som ligger uden for det generelle vaccinationsprogram, og inden det er deres tur ifølge vaccinationskalenderen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Med etableringen af tilvalgsordningen får befolkningen nu mulighed for at blive vaccineret med vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, som ikke indgår i det generelle danske vaccinationsprogram. Dermed vil det snart være en reel mulighed for den enkelte borger at tilvælge en hurtigere vaccination, end man vil kunne få igennem vaccinationsprogrammet. Dette vil ske efter en konsultation med en læge, hvor man får grundig information og skal give et informeret samtykke, hvis man ønsker at gøre brug af ordningen. Der er bred politisk opbakning til ordningen, som er endnu et vigtigt element i vores vaccinationsindsats.

Vaccination med Covid-19-vacciner uden for vaccinationsprogrammet vil ligesom de øvrige vacciner være gratis for borgerne, men til forskel for det generelle vaccinationsprogram skal der foretages en individuel lægelig konsultation og ordination forud for vaccinationen. Lægen skal desuden give borgeren en særligt udførlig information om vaccinerne i tilvalgsordningen.

Den nye bekendtgørelse danner grundlag for, at ordningen kan etableres. Der udestår nu at blive underskrevet kontrakt med en leverandør af ordningen. Det er forventningen, at kontrakten kan underskrives i denne uge, og at første konsultation og vaccination kan ske inden for den nærmeste fremtid.

Borgere, der ønsker at blive vaccinerede med vaccinerne fra AstraZeneca eller Johnson & Johnson, skal henvende sig direkte til den private leverandør.

Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformation.

Sundhedsstyrelsens vejledning kan ses på Retsinformation.

Høringssvarene til bekendtgørelsen kan ses på Høringsportalen

Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet