Danmark sender læger og sygeplejersker til Slovakiet for at hjælpe i forbindelse med COVID-19 pandemien

11-03-2021

Danmark udsender et hold af sundhedspersonale til Slovakiet for at hjælpe i den kraftigt forværrede situation ift. COVID-19.

Sundhedspersonalet, der besidder alle de nødvendige kompetencer for at kunne hjælpe i den aktuelle situation, ventes at være udsendt i to uger. Derudover undersøger de danske sundhedsmyndigheder også muligheden for at udsende endnu et hold af sundhedspersonale af ca. to ugers varighed med tilsvarende kompetencer, som skal afløse det første hold af sundhedspersonale.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

Situationen i Slovakiet er kritisk og hjerteskærende. De er fanget i en massiv tredje Corona-bølge, som viser hvor hurtigt Corona-smitten kan løbe ud af kontrol, når nye mutationer gør deres indtog. Manglen på læger og sygeplejersker er akut og hospitalerne kæmper en indædt kamp. Der er brug for hjælp og solidaritet. Derfor er jeg glad for, at Danmark kan træde til og at vores tilbud om et sundhedsteam af læger og sygeplejersker kan bruges af vores slovakiske venner.

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

Beredskabsstyrelsen er med bidraget med til at løse en vigtig opgave og viser endnu engang en stærk evne til hurtigt at organisere og koordinere en hjælpeindsats.  Beredskabsstyrelsens medarbejdere er dybt dedikerede og løsningsorienterede, hvilket de også i dette tilfælde understreger.

Det danske bidrag sker på baggrund af en anmodning om hjælp fra Slovakiet via EU’s civilbeskyttelsesmekanisme. Beslutningen om udsendelsen af sundhedspersonalet til Slovakiet er truffet af udenrigsministeren-, sundhedsministeren- og forsvarsministeren på baggrund af indstilling fra den tværministerielle taskforce for koordination af civile bidrag i internationale sundhedskriser. Indstillingen sker på baggrund af en konkret vurdering af sundhedsfaglige og udenrigspolitiske hensyn. Taskforcen består af Udenrigsministeriet, Sundhedsministeriet og Forsvarsministeriet og en række styrelser. Taskforcens mandat er at sikre, at der sker en hurtig, effektiv og korrekt håndtering af anmodninger fra udlandet om civil bistand.

Beredskabsstyrelsen står for udsendelsen af sundhedspersonalet, og udsendelsen har været tæt koordineret med sundhedsstyrelsen og de danske sundhedsmyndigheder.

Bidraget til Slovakiet, vurderes ikke at medføre mærkbar belastning på det danske sundhedsvæsen, hvad angår såvel behandling af patienter med COVID-19, som håndtering af anden akut og planlagt aktivitet i sundhedsvæsenet.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet
KontorUdenrigsministeriet
KontorForsvarsministeriet
KontorBeredskabsstyrelsen
Læs mere på coronasmitte.dk:

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på coronasmitte.dk
Hvis du ikke kan finde svar her, kan du ringe til: telefon-hotline 7020 0233