National strategi for personlig medicin sikrer målrettet behandling til patienterne

04-03-2021

Regeringen og Danske Regioner lancerer i fællesskab en opdateret national strategi for personlig medicin, som er målrettet behandlingen af den enkelte patient. Den nye strategi vil sikre, at danske patienter får mere præcise diagnoser og mere effektiv behandling med færre bivirkninger.

Strategien bygger på en sikker infrastruktur og fokuserer på at finde nye veje for en klog og sikker brug af data, så der kan udvikles forbedrede behandlinger, som kommer patienterne til gavn i fremtiden. Patienter, der vælger at deltage, kan derfor føle sig trygge ved, at deres genetiske oplysninger opbevares sikkert.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Med den første strategi for personlig medicin fik vi skabt et grundlag for, at op mod 60.000 patienter fra 2021 og frem – uanset hvor de bor i Danmark – kan blive tilbudt en genetisk analyse af højeste kvalitet via Nationalt Genom Center. Med den opdaterede strategi fører vi personlig medicin helt ud i virkeligheden og tilbyder danske patienter mere præcis behandling med udgangspunkt i deres personlige genetiske forhold.

Personlig medicin er et tilbud

I den opdaterede strategi fastholdes fokus på, at patienterne har en selvbestemmelsesret, og at personlig medicin er et tilbud, hvor danskerne gennem tryg og sikker anvendelse af især genetisk information kan få en skræddersyet behandling, der tager højde for særlige biologiske forhold.

Løbende vil flere datakilder, det er fx inden for billeddiagnostik, borgerskabte data og patientrapporterede oplysninger, blive inddraget i patientbehandlingen, når det er sikkert og gavnligt for patienten. Udmøntningen af den opdaterede strategi skal derfor sigte mod nye muligheder for at kombinere forskellige datakilder, som sikrer videreudviklingen af personlig medicin, samtidig med den offentlige kontrol med brug af patienternes oplysninger bevares. 

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose, glæder sig over den nationale strategi, som staten og regionerne samarbejder om at videreføre:

Mennesker er ikke ens, og derfor reagerer vi ofte forskelligt på den samme medicin. Personlig medicin, hvor fx kræftbehandlingen skræddersyes til patientens genetik og sygdomshistorik, er et af eksemplerne på, at banebrydende forskning giver helt nye muligheder. Vi er stolte af, at vi i regionerne i fremover kan tilbyde 60.000 patienter en genetisk undersøgelse, som i sidste ende vil komme mange flere til gavn. Regionerne har sammen med staten opbygget en fælles infrastruktur i Danmark, som genererer både viden og data. Og når vi anvender det og sætter det i spil, får vi både bedre behandlinger og bedre forebyggelse nu og i mange år frem.

Den nationale strategi for personlig medicin 2017-2020 er udmøntet i:

  • Etablering af nationale samarbejdsstrukturer
  • Oprettelse af Nationalt Genom Center
  • 1 mia. kr. i bevilling fra Novo Nordisk Fonden til 60.000 helgenomanalyser
  • Valg af de første 12 patientgrupper, der tilbydes helgenomsekventeringer
  • Samling af de første helgenomer i en sikker national genomdatabase

Den nationale strategi for personlig medicin for 2021-2022 fortsætter sporene fra den første strategi med fokus på:

  • Flere patientgrupper tilbydes helgenomsekventering, som en del af patientbehandlingen
  • Opdatering af nationale samarbejdsstrukturer
  • Fortsat implementering af en national infrastruktur for personlig medicin i sundhedsvæsnet og forskning med vægt på anvendelse af især genetisk information
  • Nationale løsninger, der giver nye muligheder for at kombinere forskellige datakilder, som sikrer videreudviklingen af personlig medicin til gavn for patienterne

Læs den opdaterede strategi her

Om Nationalt Genom Center

I december 2016 lancerede regeringen og Danske Regioner den første nationale strategi for personlig medicin. En central drivkraft for strategien var oprettelsen af et Nationalt Genom Center.

I maj 2018 blev loven om oprettelse af Nationalt Genom Center vedtaget af alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten.

I december 2019 bevilgede Novo Nordisk Fonden en milliard kroner til at kickstarte Nationalt Genom Center og betale for centerets infrastruktur og de første 60.000 genetiske analyser til danske patienter.

Centret har etableret en ny, national infrastruktur i sundhedsvæsenet, som består af et Nationalt Helgenomsekventeringscenter og et High Performance Computing (HPC) center i Danmark.

Regeringen har desuden videreført Nationalt Genom Centers bevilling på Finansloven 2021 til at medfinansiere arbejdet med personlig medicin.

Hvad siger borgerne?

84
% af danskerne er positive over for at tage imod en genetisk undersøgelse
75 % af danskerne finder forskning i genetiske data vigtigt eller meget vigtigt
3% finder det uvigtigt

Resultaterne kommer fra en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der omhandler den danske befolknings opfattelse af personlig medicin, som Nationalt Genom Center i samarbejde med et Patient- og Borgerudvalg samt et Etik udvalg fik udarbejdet i 2019.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet