Ny aftale sikrer bæredygtigt byggeri

05-03-2021

Danmark får nu en ny national strategi for bæredygtigt byggeri. Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet indgået en aftale, der sikrer indfasning af CO2-krav på alle større byggerier fra 2023.

Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om en aftale, der sætter de langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling i den danske bygge- og anlægssektor. Den nye nationale strategi vil i de kommende år bidrage væsentligt til at sikre et kvalitetsbevidst, økonomisk ansvarligt og mere bæredygtigt byggeri.

Parterne bag aftalen er enige om, at der allerede fra 2023 skal indføres CO2-krav til nybyggeri, der er større end 1.000 kvadratmeter, og at der fra 2025 skal stilles CO2-krav til nybyggeri generelt. Det er desuden aftalt, at parterne løbende skal overvåge udviklingen i takt med, at byggeriet får flere og flere erfaringer med at bygge bæredygtigt.

”Jeg er utrolig glad for denne aftale, fordi vi nu har skabt et ambitiøst grundlag for bæredygtigt byggeri i Danmark. Vi kommer med aftalen til at bringe byggeriet ind i en ny grøn tidsalder, hvor klimavenlige løsninger går hånd i hånd med sunde, gode og billige byggerier,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Han glæder sig over, at den nye aftale knæsætter en helhedsorienteret tænkning inden for byggeriet, hvor ny regulering kommer til at understøtte innovative løsninger i sektoren, godt håndværk, smidige processer og mindre ressourceforbrug. Det fremgår endvidere af aftalen, at erfaringsgrundlaget for bæredygtigt byggeri skal styrkes, hvilket på sigt skal bidrage yderligere til den grønne omstilling af den danske byggesektor.

Ordførerne bag aftalen udtaler:

Heidi Bank, boligordfører, Venstre:

”I Venstre er vi rigtig godt tilfredse med at få rykket byggeriet i en mere bæredygtig retning med denne aftale, der understøtter klimamål – og som fremmer innovation og nye muligheder for dansk byggeri. En byggesektor, vi skal være stolte af, der giver uddannelsesmuligheder for unge, arbejdspladser samt eksportindtægter til Danmark. Derfor er denne aftale et meget vigtigt skridt på vejen, så danske virksomheder ikke sakker agterud i forhold til bæredygtigt byggeri.”

Alex Ahrendtsen, boligordfører, Dansk Folkeparti:

”Jeg er glad for, at det er lykkedes os at lande en aftale, der kombinerer vores fælles ambitioner for bæredygtigt byggeri med stor økonomisk ansvarlighed. Det er en grøn aftale, som sikrer, at dansk nybyggeri vil være til gavn for både klima og samfundsøkonomi i de kommende mange år.”

Signe Munk, klimaordfører, SF:

”Bæredygtigt byggeri skal ikke være et valg, men et krav. Derfor er jeg så glad for, at vi med den her aftale sikrer, at der kommer klimakrav om, at der skal skæres ned på CO2-udledningen, når man skal bygge nyt. Og ikke nok med at den her aftale gavner klimaet, så styrker vi også grundlaget for danske virksomheders grønne byggevarer og genbrug af byggematerialer.”

Samira Nawa, boligordfører, Radikale Venstre:

”Alt for mange nye bygninger er i dag klimabelastende. Men der er masser af muligheder for at gøre dem grønne. Og branchen er heldigvis klar. Derfor er jeg glad for, at vi nu får sat krav til nybyggeri.”

Søren Egge Rasmussen, boligordfører, Enhedslisten:

”Næsten halvdelen af den samlede omsætning i byggeriet vedrører renoveringer. Derfor har Enhedslisten kæmpet for, at strategien for bæredygtigt byggeri også skal omfatte renoveringer af bygninger samt vedligeholdelse af offentlige bygninger. Det er lykkedes at få med i aftalen, og vi vil arbejde videre for at prioritere flere bæredygtige renoveringer og give kommunerne endnu bedre muligheder for at være med i den grønne omstilling.”

Egil Hulgaard, boligordfører, og Mona Juul, klimaordfører, Det Konservative Folkeparti:

”Vi er stærkt optagede af at nå klimamålet, og byggeriet kan, vil og skal bidrage. Vi har derfor arbejdet for en aftale med klare mål for mindre CO2-belastning for nybyggeri allerede fra 2023. En aftale, som byggeriet kan se sig selv i, og hvor vi balancerer omkostningerne ved omstillingen, så de nye krav modsvares af lempelser andre steder. En aftale, der gør byggeriet grønnere, men også en aftale som vi gerne havde set indeholde mere fokus på energieffektiviseringer.”

Torsten Gejl, politisk ordfører, Alternativet:

”Jeg er rigtig glad for, at vi er blevet enige om så omfattende en aftale for et mere bæredygtigt byggeri i Danmark. Det er ikke en klimaaftale, men en aftale der handler om andre vigtige emner, der længe har råbt på handling. Jeg er specielt glad for, at vi får krav om livscyklusvurdering og faste CO2-krav, der skal indfases skridt for skridt de næste otte år. Og så bliver det godt med mere fokus på træ i byggeriet, på grønne udbud af byggerier samt på også at undersøge billigere bæredygtige løsninger.”

Tanja Larsson, boligordfører, Socialdemokratiet:

”I Socialdemokratiet er vi glade for, at vi med et bredt flertal af Folketingets partier nu styrker den grønne omstilling af byggeriet med en ny aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. Med aftalen vil byggeriet blive mere klimavenligt, og samtidig understøtter vi vores målsætning om, at danskere med almindelige indkomster skal kunne bo i billige og mere bæredygtige boliger.”

Læs aftaleteksten i boksen til højre.

Yderligere oplysninger

Pressechef i Indenrigs- og Boligministeriet, Poul Aarøe Pedersen, 29329847 eller poa@trm.dk