Skolerne i Ishøj kan genåbne 15. marts

12-03-2021

Ishøj Kommune kan genåbne skolerne på linje med resten af hovedstaden fra på mandag. Det sker på baggrund af en vurdering fra Epidemikommissionen.

Sundhedsministeriet har på baggrund af nyeste data om smittesituationen i Ishøj, bedt Epidemikommissionen vurdere, om der er grundlag for at åbne skolerne i Ishøj.

Epidemikommissionens vurdering er, at der nu er grundlag for at ophæve restriktionerne, da det er vurderingen, at skolebørnene ikke i betydeligt omfang er årsag til smittespredningen i Ishøj Kommune.

Det betyder, at bekendtgørelsen om nedlukningen af skolerne i Ishøj ophæves fra mandag den 15. marts 2021.

Konkret vil ophævelsen af restriktionerne sige, at fra på mandag kan 0. – 4. klasse i Ishøj igen møde i skole. 5.– 8. klasse, afgangselever i grundskolen og ungdomsuddannelser og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser kan fra på mandag ligesom i resten af hovedstaden møde til udendørs undervisning en gang om ugen. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet