Sidste chance for at brevstemme er fredag

10-11-2021

Hvis du ønsker at stemme på forhånd ved valget til kommuner og regioner på tirsdag, er sidste chance for at brevstemme på fredag.

På tirsdag den 16. november er der valg til kommuner og regioner. Hvis du er forhindret i at møde op på afstemningsstedet den dag eller i øvrigt ønsker det, kan du vælge at brevstemme.

Det har været muligt at brevstemme siden den 5. oktober. Og på fredag den 12. november er det sidste chance for at stemme på forhånd.

”Muligheden for at brevstemme er åben for alle vælgere og er en god løsning, hvis man er forhindret i at stemme på valgdagen, eller hvis man pga. den nuværende COVID-19 situation føler sig mere tryg ved det. Man kan dog roligt møde op og stemme på valgdagen. Kommunerne er klar til at sikre, at valgdagen kan forløbe i trygge rammer,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Indenrigs- og boligministeren opfordrer desuden kommunerne til at udvide åbningstiderne for brevstemmeafgivning torsdag og fredag i videst muligt omfang.

Sådan brevstemmer du:

  • Du kan brevstemme i en hvilken som helst kommune og ikke blot, hvor du bor.
  • Du kan for eksempel møde op på et borgerservicecenter og stemme. I nogle kommuner er det også muligt at brevstemme på biblioteker eller andre steder.
  • Kontakt kommunen eller gå ind på dens hjemmeside for at se, hvor du kan brevstemme, og hvad åbningstiderne er. På fredag skal alle kommuner holde åbent til klokken 16 mindst ét sted i kommunen. Nogle steder holder kommunerne længere åbent.
  • Du skal huske at medbringe gyldig legitimation, for eksempel kørekort, pas eller sundhedskort, når du møder op for at brevstemme.
  • Hvis du opholder dig i udlandet, kan du brevstemme på enhver dansk repræsentation, dvs. på den danske ambassade eller det danske konsulat i det land, hvor du opholder dig. Her gælder der ingen sidste frist for at brevstemme. Men du skal brevstemme i så god tid, at din brevstemme kan nå at blive sendt hjem til dit valgsted, inden valget begynder på tirsdag kl. 8.

Yderligere oplysninger

Pressechef Poul Aarøe Pedersen, poa@im.dk, tlf. 29 32 98 47

Valgkonsulent Christine Boeskov, valg@im.dk, tlf. 25 16 12 06