Covid-19 skal holdes ude af plejehjemmene

09-09-2021

Test, vaccinationer og en høj hygiejnestandard. Sundhedsmyndighederne vil sammen med kommuner og regioner fortsat arbejde intenst på at holde smitten væk fra plejehjemmene dette efterår.

Vaccinerede medarbejdere på landets plejehjem og i hjemmeplejen vil i efteråret og vinteren blive opfordret til at blive PCR-testet for Covid-19 en gang ugentligt, mens ikke-vaccinerede medarbejdere fortsat opfordres til to ugentlige PCR-test. Alle besøgende til beboere på plejehjem uanset vaccinationsstatus opfordres ligeledes til at tage en test inden besøget. Der vil ligeledes være særlig opmærksomhed på, at beboere med symptomer på Covid-19 bliver testet, og er der smitte på et plejehjem, testes alle for at bryde smittekæder og begrænse smitte.

Social- og ældreminister Astrid Krag udtaler:

 ”Vi slår i dette efterår ring om plejehjemmene. Nøgleordene er test, rengøring og vacciner frem for isolation. Plejehjemsbeboere er en af de mest udsatte grupper i forhold til Covid-19. Mange har allerede betalt en høj pris med måneders isolation sidste år. Det skal vi ikke ud i igen. Med test, rengøring og revaccination skal vi beskytte beboerne, og samtidig opretholde en god og tryg hverdag med sociale aktiviteter og besøg af venner, børn og børnebørn”.  

Sundhedsminister Magnus Heunicke udtaler:

”Da beboere på plejehjem er en særlig sårbar gruppe, og da de samtidig er nogle af dem, der blev vaccineret først, anbefales personalet i ældreplejen, ud fra et forsigtighedsprincip, fremover at blive test én gang om ugen, selvom de er vaccineret. Derfor opretholder vi testmuligheder på landets plejehjem, så alle medarbejdere kan blive testet på deres arbejdsplads. Derudover er vi i dag også i gang med at revaccinere plejehjemsbeboerne, og så snart sundhedsmyndighederne anbefaler det, så er vi også klar til at tilbyde sundhedspersonalet et tredje stik.”

Medarbejdere på plejehjem vil fortsat kunne blive testet på deres arbejdsplads. Testen kan blive foretaget i løbet af arbejdsdagen. Besøgende på plejehjem kan benytte det landsdækkende net af faste teststeder. Testen kan med fordel være en PCR-test. PCR-testkapaciteten fastholdes i efteråret på 100.000 daglige test med mulighed for opskalering hvis nødvendigt. Derudover foretages der op til 5.000 daglige antigentest i PCR-sporet på udvalgte teststeder fra den 1. oktober 2021 for dem, der har behov for et hurtigt svar.

Ud over test og revaccination vil der også fortsat være fokus på rengøring, udluftning og en høj hygiejnestandard på plejehjemmene. Derudover indgår vaccinationsindsatsen mod influenza også som et vigtigt element i efterårets indsats for at beskytte plejehjemsbeboerne mod alvorlig sygdom.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet