Ordning om egenbetaling af Johnson & Johnson vacciner iværksættes fra den 14. september 2021

10-09-2021

Danmark frigiver nu Covid-19 vacciner fra Johnson & Johnson til brug i privat regi i Danmark. Ordningen starter fra den 14. september 2021, hvor Statens Serum Institut er klar til at ekspedere ordrer fra virksomheder, der ønsker at udbyde vaccinationen til deres kunder. Virksomhederne kan allerede sende deres ordrer nu.

Fra og med den 14. september 2021 kan private udbydere af vaccinationer tilbyde Johnson & Johnson vaccinen mod Covid-19. Det foregår via en ordning, som ligner den, der allerede eksisterer for rejsevacciner og andre vacciner uden for de offentlige vaccinationsprogrammer.

Konkret betyder det, at personer efter lægelig ordination nu kan købe en vaccination mod Covid-19. Det er kun Johnson & Johnson vaccinen, der indgår i ordningen. Ordningen er åben for alle, der befinder sig i Danmark, men Sundhedsministeriets vurdering er, at den primære målgruppe for ordningen er personer, der opholder sig i Danmark i kortere tid uden adgang til vaccination i det danske vaccinationsprogram f.eks. søfarende uanset nationalitet, udlandsdanskere og turister.

Selve vaccinationen skal ske under ansvar af en læge, men kan uddelegeres til en medhjælp i henhold til gældende regler for delegation i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. F.eks. vil der for de søfarende kunne etableres private vaccinationssteder i fx relevante danske havne og hvor praktisk muligt i lufthavne, hvis der kan indgås aftaler mellem private udbydere af vaccination og de pågældende havne og lufthavne herom.

Personer, som ønsker vaccination, vil skulle give informeret samtykke. Det er den behandlingsansvarlige læge, der er ansvarlig for, at borgeren informeres om vaccinen herunder om mulige komplikationer og risici, men informationen kan gives af en medhjælp.

Ordningens varighed vil bl.a. afhænge af efterspørgslen på vaccinerne. Det vil f.eks. sige, til der ikke er flere vacciner på lager eller til vaccinerne udløber i 2023.

Pris og praktik

Statens Serum Institut sælger vaccinerne til de private udbydere til en pris, der svarer til indkøbsprisen plus instituttets omkostninger. Den samlede pris for vaccinationen, inkl. konsultation og rådgivning m.v., sættes af de private udbydere. Der er fri prisdannelse, og prissætningen vil således afhænge af udbud og efterspørgsel.

Yderligere information til virksomheder

Virksomheder, der er interesserede i at købe vacciner og etablere en egenbetalingsordning kan allerede nu sende deres ordrer til Statens Serum institut på følgende mailadresse: ordre@ssi.dk .
Ordrerne vil blive ekspederet fra den 14. september 2021.

Virksomheder, der har spørgsmål til ordningen, kan kontakte Statens Serum Institut på mail: pstr@ssi.dk.

OBS: Kun virksomheder med en ansvarlig læge med dansk autorisationsnummer tilknyttet kan købe vacciner i regi af denne ordning.

Faktaark med info om bl.a. opbevaring og håndtering af vaccinerne findes på instituttets hjemmeside.

Privatpersoner, der ønsker en vaccination i regi af ordningen, skal kontakte udbyderne. For søfolk vil Danske Rederier kunne henvise til relevante udbydere.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet