53,6 mio. kr. til behandling af dobbeltbelastede alkoholmisbrugere

21-04-2022

Midlerne skal styrke den kommunale døgnbehandling af borgere, der både har et alkoholmisbrug og en psykisk lidelse

Det er puljen til styrkelse af den kommunale døgnbehandling af dobbeltbelastede alkoholmisbrugere for perioden 2022-2025, der nu er blevet udmøntet til kommunerne. Puljen er en videreførelse af tidligere puljer til samme formål, der er blevet udmøntet i hhv. 2012-2015, 2016-2019 og 2020-2021. Sundhedsstyrelsen har bidraget med en faglig vurdering af de behandlingssteder, som de ansøgende kommuner har ønsket at benytte. På den baggrund har Sundhedsministeriet vurderet, at alle 50 ansøgende kommuner er berettiget til at modtage midler fra puljen. Ansøgningspuljen er på i alt 53,6 mio. kr. fordelt med 13,4 mio. kr. årligt.

Midlerne fordeler sig på følgende måde:

  • 36 små kommuner på under 75.000 indbyggere tildeles 812.121,20 kr. for hele perioden
  • 12 mellemstore kommuner på over 75.000 indbyggere (undt. København og Aarhus) tildeles 1.624.242,44 kr. for hele perioden
  • 2 store kommuner (København og Aarhus) tildeles 2.436.363,76 kr. for hele perioden.

Puljens målgruppe
Puljen skal gavne borgere, som både har et behandlingskrævende alkoholmisbrug og en psykisk lidelse. Disse borgere har ret til vederlagsfri alkoholbehandling gennem deres kommune, men den psykiske lidelse vanskeliggør typisk behandlingen.
Der pågår pt. et arbejde om etablering af et samlet dobbeltdiagnosebehandlingstilbud i regionalt regi. Borgere omfattet af dette tilbud har en psykisk lidelse, der er så alvorlig, at den giver anledning til et behandlingsforløb i regionspsykiatrien.
Etableringen af et nyt og samlet regionalt behandlingstilbud har dog ikke betydning for udmøntningen af denne pulje, da borgere med dobbeltbelastning i en sådan grad, at de ikke har et aktuelt behandlingsforløb i den regionale psykiatri forventes også fremover at skulle modtage kommunal misbrugsbehandling.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet