Ny opgørelse af antal sygeplejersker

20-04-2022

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag en ny opgørelse over antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker på offentlige sygehuse i 4. kvartal 2021. Regeringens og Danske Regioners målsætning om at ansætte 1.000 flere sygeplejersker blev indfriet allerede i 2. kvartal 2021. Den seneste opgørelse afspejler de bemandingsmæssige problemer, der har været siden sygeplejekonflikten i sommeren 2021.

Regeringen og Danske Regioner indgik i januar 2020 aftale om at ansætte 1.000 ekstra sygeplejersker inden udgangen af 2021. Målet blev allerede nået i 2. kvartal 2021, hvor der var 1.239 flere fuldtidsbeskæftigede end i 4. kvartal 2019. I dette tal indgår 1.009 sygeplejersker samt 230 fuldtidsbeskæftigede medicinstuderende, som udfører sygeplejefagligt arbejde.  

Sundhedsdatastyrelsen har i dag offentliggjort nye tal for udviklingen i antal sygeplejersker for 4. kvartal 2021. Her fremgår et fald i antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker siden 2. kvartal i forlængelse af sygeplejerskestrejken, så tallet for 4. kvartal 2021 er 364 sygeplejersker over 2019-niveauet. I dette tal indgår 211 sygeplejersker samt 153 fuldtidsbeskæftigede medicinstuderende, som udfører sygeplejefagligt arbejde. 

Tallene afspejler bl.a., at flere sygeplejersker er gået fra stillinger på sygehusene til andre dele af sundhedsvæsenet, fx kommuner, lægepraksisser og vikarbureauer, og derfor ikke indgår i opgørelsen over sygeplejersker på de regionale sygehuse.

I perioden fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2021 har der yderligere været en stigning på 157 fuldtidsbeskæftigede kandidatuddannede og medarbejdere ansat i ”atypiske stillinger”, som har en uddannelsesmæssig baggrund som sygeplejerske*.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Målsætningen om 1.000 ekstra sygeplejerske blev nået i 2. kvartal af 2021, hvor vi kom op på i alt 1.009 flere fuldtidsårsværk, siden midlerne til de 1.000 sygeplejersker blev afsat på finansloven. Sygehusene har været ekstraordinært udfordret af bemandingsmæssige problemer siden sygeplejekonflikten i sommer, og derfor ser jeg nedgangen som uundgåelig på kort sigt. Mit mål er, at vi sammen med regionerne så hurtigt som overhovedet muligt skal op på de 1.000 flere sygeplejersker igen, for vi har brug for dem over alt i vores sundhedsvæsen. Sygeplejerskernes værdifulde arbejde er helt afgørende for det nuværende og fremtidige sundhedsvæsen. Derfor har vi øget dimensioneringen, så flere kan blive optaget på sygeplejerskeuddannelserne, og vi investerer med sundhedsreformen i at sikre, at der er personale nok og tid til patienterne i sundhedsvæsenet, når vi får flere patienter i årene fremover. Samtidig vil regeringen tilføre midlerne til regionerne til at dække den demografiske udvikling med flere ældre. 

Formand for Danske Regioner Anders Kühnau siger:

Når vi kigger på udviklingen i antallet af sygeplejersker, kan vi konstatere, at regionerne allerede i første halvdel af 2021 samlet set nåede målsætningen om at ansætte 1.000 ekstra sygeplejersker. Som de fleste sikkert husker, blev anden halvdel af 2021 præget af nogle helt særlige omstændigheder – dels af den opslidende kamp mod corona-epidemien og dels af sygeplejerskestrejken. På den baggrund faldt antallet af ansatte sygeplejersker. Vi tror imidlertid, at vi inden længe er tilbage på det samme niveau, som vi var på for et år siden. Vi holder naturligvis øje med udviklingen fremadrettet.

Antallet af studiepladser på sygeplejerskeuddannelserne er fra 2016 til 2021 blevet øget med 21 pct.

Regeringen har i sundhedsreformen ”Gør Danmark Sundere” foreslået at nedsætte en kommission for robustgørelse, der skal afdække løsninger på de grundlæggende udfordringer ift. personalekapacitet i sundhedsvæsenet.

I december 2021 blev regeringen sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne enige om en coronavinterpakke på 1 mia. kr. til ekstraordinært at styrke sygehusvæsenets robusthed over vintermånederne. I februar 2022 indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om afvikling af behandlingsefterslæbet, hvor regeringen lovede at sikre de nødvendige ressourcer til regionerne, så indsatsen med at afvikle behandlingsefterslæbet på det planlagte, ikke-tidskritiske område ikke går ud over andre områder og aktiviteter på sundhedsområdet.  Det vil bl.a. omfatte indsatser som merarbejdsbetaling for ekstraaktivitet på sygehusene og afvikling af aktiviteter på private sygehuse.

Du kan læse Sundhedsdatastyrelsen opgørelse her

*Det har ikke været muligt at opgøre kandidatuddannede/atypiske stillinger for Region Sjælland.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet