Sundhedshjælp til ukrainske flygtninge

12-04-2022

Alle ukrainere, der har søgt om ophold i Danmark efter særloven, får nu adgang til nødvendige sundhedsmæssige ydelser, mens deres ansøgning bliver behandlet.

Siden den 16. marts har ukrainere kunnet søge om midlertidig opholdstilladelse i Danmark efter Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (”særloven”) Midlertidig opholdstilladelse betyder bl.a. mulighed for at få udstedt et gult sygesikringsbevis og få ret til sundhedsydelser på lige fod med andre med bopæl i Danmark.

Sundhedsministeren har netop udstedt en ny bekendtgørelse, der giver ukrainere, der har søgt om opholdstilladelse i Danmark efter særloven, adgang til nødvendige sundhedsmæssige ydelser, mens deres ansøgning bliver behandlet. Det gælder uanset, om de er indkvarteret privat, kommunalt eller på et asylindkvarteringssted.  

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 13. april.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Vi står i en særlig situation, hvor en lang række fordrevne fra Ukraine venter på at få midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Der er behov for at sikre, at de får de nødvendige sundhedsmæssige ydelser for eksempel behandling for kroniske sygdomme og smertelindrende tilbud i perioden, indtil de opnår midlertidig opholdstilladelse. Derfor udvider vi nu retten til nødvendige sundhedsmæssige ydelser.

Hidtil har det været sådan, at ukrainere, der havde søgt om opholdstilladelse og var indkvarteret privat eller kommunalt, havde ret til ”akut og fortsat sygehusbehandling”, mens ukrainere, der var indkvarteret på et asylindkvarteringssted, havde ret til ”nødvendige sundhedsmæssige ydelser”, hvilket er bredere end ”akut og fortsat sygehusbehandling”.

Med den nye bekendtgørelse bliver alle ukrainere, der har ansøgt om og afventer midlertidig opholdstilladelse i Danmark efter særloven, ligestillet og får ret til det samme niveau af sundhedsydelser uanset, hvordan de er indkvarteret.

Sundhedsministeriet vil nu i dialog med KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) hurtigst muligt fastlægge, hvordan hjælpen til de privat og kommunalt indkvarterede ukrainere skal tilrettelægges. Ukrainere, der er indkvarteret på et asylindkvarteringssted får behandling via den læge, der er tilknyttet stedet.

Læs hele bekendtgørelsen her.

Faktaboks
  • Ret til akut og fortsat sygehusbehandling.
    Dækker over sygehusbehandling i tilfælde af ulykker, pludseligt opstået sygdom og fødsel eller pludselig forværring af kronisk sygdom m.v. De regionale sygehuse kan tilbyde udredning og behandling, som går over det akutte behandlingsbehov, hvis sygehuset vurderer, at de konkrete omstændigheder gør, at det ikke er er rimeligt at henvise patienten til behandling i hjemlandet.

  • Ret til nødvendige sundhedsmæssige ydelser.
    En sundhedsydelse er nødvendig, hvis den er smertelindrende eller uopsættelig. En behandling anses for uopsættelig, hvis den ikke kan vente, til udlændingen meddeles opholdstilladelse eller udrejser, fordi tilstanden kan indebære ikke ubetydelige risici for livsvarige mén udvikling af svær progression af sygdom eller kronificering af tilstanden.

  • Ret til alle sundhedslovens ydelser.
    Ukrainere, der har fået meddelt midlertidig opholdstilladelse efter særloven, har ret til alle sundhedslovens ydelser, hvis de er tilmeldt CPR-registeret og har fået udstedt det gule sundhedskort.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet