Færgetilskud giver udvikling og sammenhængskraft

29-08-2022

Indenrigs- og Boligministeriet offentliggør i dag en evaluering af de ordninger, der giver kommuner tilskud til at nedsætte færgetakster for gods og passagerer.

21 kommuner i Danmark modtager tilskud på i alt 136,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for transport af passagerer og gods. Det skal understøtte bosætning, turisme og erhvervsudvikling på øerne.

Tilskud til nedsættelse af færgetakster for tranport af passagerer har til formål, at prisen for at rejse med færge kan sidestilles med prisen for at køre den samme afstand på landevej – det såkaldte landevejsprincip.

Indenrigs- og Boligministeriet har gennemført en evaluering af de to færgetilskudsordninger for bl.a. at vurdere effekten for udviklingen på øerne i perioden fra 2014 til og med 2021.

”Et Danmark i balance ligger regeringen meget på sinde. Jeg er glad for, at vi med denne evaluering nu med endnu større sikkerhed kan se, at tilskud til nedsættelse af færgetakster har styrket udviklingen i vores øsamfund. Det er et stærkt redskab til at binde landet sammen og skabe balance i Danmark. Jeg ser frem til at drøfte evalueringens resultater med de politiske partier,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Evalueringen peger på, at færgetilskuddene har betydet, at transporten af både passagerer og gods er steget. Det har styrket udviklingen i de danske øsamfund. Den peger dog også på, at reglerne for færgetilskud på nogle punkter giver anledning til betydelig administration såvel som begrænset råderum og fleksibilitet hos færgeruterne og kommunerne. Der er derfor også peget på mulige forslag til justering og forenkling af de nuværende regler, så tilskuddene kan være til størst mulig gavn for øerne.

Fakta om evalueringen:

Folketinget besluttede i 2015 at indføre tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport. I 2016 blev en lignende tilskudsordning indført for transport af passagerer med det sigte at indføre et landevejsprincip det meste af året.

I 2018 blev der gennemført en foreløbig evaluering af ordningerne, og i forlængelse heraf indgik Folketingets partier en politisk aftale om justeringer af rammerne for ordningerne. Samtidig blev det aftalt, at der skulle gennemføres en ny evaluering i 2022.

Evalueringen er gennemført af Indenrigs- og Boligministeriet med inddragelse af erfaringer og aktivitetstal fra de kommuner og ruter, som modtager tilskud til nedsættelse af færgetakster. Evalueringen undersøger udvikling i turismen, bosætningen og erhvervslivet, aktivitet og omsætning for færgeområdet for gods og passagerer samt regler og administration af tilskud.

Evalueringen og baggrunden for denne kan ses her.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver i Indenrigs- og Boligministeriet, Cecilie Rex Selmer, 7228 2417, crs@im.dk