Seks kommuner reserverer ramme til at øge skatten i 2023

22-08-2022

Som en del af udligningsreformen blev der givet mulighed for, at kommuner med tab kan sætte indkomstskatten op svarende til deres tab i udligningsreformen.

Kommuner med tab i udligningsreformen har mulighed for at forhøje udskrivningsprocenten for indkomstskatten for at dække deres tab i udligningsreformen. Kommunernes ramme til forhøjelser er fordelt over de år, hvor tabet indfases.

Kommunerne skal inden budgetlægningen for 2023 meddele, om de ønsker at gøre brug af deres ramme ved budgetlægningen.

Seks kommuner har meddelt ministeriet, at de ønsker at reservere deres allerede tildelte ramme til skatteforhøjelser for 2023. Samlet set svarer det til nettoskatteindtægter for 85,8 mio. kr.

Kommunerne tager endeligt stilling til deres skatteprocenter for 2023 i forbindelse med budgetvedtagelsen medio oktober.

Se tabel over den reserverede ramme til skatteforhøjelser for 2023.

Fakta

  • Det følger af udligningsreformen, at kommuner med tab får mulighed for at øge indkomstskatten svarende til det årligt indfasede tab i perioden 2021-2025. For at understøtte en uændret indkomstskat er der på baggrund af de ansøgte skatteforhøjelser mulighed for at søge om tilskud til at nedsætte indkomstskatten inden for en ramme på 107,2 mio. kr. Der er ansøgningsfrist for puljen til skattenedsættelser d. 22. august 2022.
  • Desuden indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023, at der etableres en ramme til nedsættelser af indkomstskatten og dækningsafgiften af erhvervsejendomme med tilskud i kommunerne i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til forhøjelser af indkomstskatten i 2023. Der er ansøgningsfrist til disse rammer d. 9. september 2022.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver i Indenrigs- og Boligministeriet, Cecilie Rex Selmer, crs@im.dk, 72282417