Selvmordsforebyggende initiativer fra SSA-reserven for 2022-2025

22-12-2022

Pulje til selvmordsforebyggende initiativer er nu udmøntet. Fire initiativer får midler fra SSA-reserven heriblandt en psykiatrisk akuttelefonlinje i Region Hovedstaden.

Med Aftale om udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 blev der afsat i alt 12,0 mio. kr. i 2022-2025, til en ansøgningspulje målrettet selvmordsforebyggende initiativer.

Puljen er nu udmøntet til følgende projekter efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen:

  • Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd - Forum for Mænds Sundhed
  • Tidlig Indsats Selvmordsforebyggelse - Roskilde Kommune - i samarbejde med Køge Kommune
  • Indførelse, udbredelse og evaluering af psykiatrisk akutlinje (Fællestelefonen) - Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center København
  • Projekt ROS (Realiser, Overbevis og Send videre) - Center for Selvmordsforskning

Med ovenstående projekter sikres selvmordsforebyggende indsatser, som udbreder, udvikler og/eller afprøver evidensbaserede selvmordsforebyggende tiltag. Projekterne bidrager dermed til at styrke den selvmordsforebyggende indsats på lang sigt.

Som en del af Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed er der endvidere igangsat udarbejdelsen af et fagligt oplæg til en handlingsplan for selvmordsforebyggelse.

Det fremgår derudover af regeringsgrundlaget, at regeringen på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en 10-års plan vil prioritere yderligere 3 mia. kr. til indsatser over den samlede 10-årige periode, således at planen er fuldt finansieret.

Bevillingen kommer oven i løftet af psykiatrien i den foregående regeringsperiode. Den ekstra og historisk store investering i psykiatrien vil betyde, at vi om 10 år har øget bevillingen til området med 4 mia. kr. hvert år. Regeringen vil præsentere et udspil og invitere til forhandlinger blandt Folketingets partier.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk